Novice s področja prometa

12. oktober, 2018
Pričetek del na Krožni ulici

Gradnja in prenova celotne infrastrukture ter cestišča je nujna za zagotavljanje boljših pogojev za bivanje; obnovljeno bo dotrajano javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje, v skladu z novo uredbo pa bo vzpostavljena tudi ustrezna javna razsvetljava. Hkrati bo obnovljena tudi cestna infrastruktura.

 
Na območju Krožne ulice se bo izvajala gradnja fekalne kanalizacije v dolžini 268 metrov, meteorna kanalizacija v dolžini 265 metrov, vodovod v dolžini 335 metrov ter javna razsvetljava v dolžini 284 metrov. Ob zaključku polaganja cevovodov, se bo izvedla rekonstrukcija ceste. Celotna gradnja bo potekala predvidoma v treh fazah (odsekih) in sicer:
 

  • Odsek 1: od Krožne ulice 2 do Krožne ulice 11,
  • sledi odsek 2 (2. faza), ki predvideva gradnjo od Krožne ulice 19 do Krožne ulice 11,
  • in kot 3. odsek (3. faza) od Krožne ulice 2 in 19 do uvoza na Kidričevo cesto.


V času del so predvidene zapore lokalne ceste po posameznih odsekih, zaradi česar stanovalci na zaprtem odseku ne bodo mogli dostopati do stanovanjskih objektov z motornimi vozili, omogočen bo dostop za pešce. V kolikor se bo med gradnjo ugotovilo, da je mogoče območje zapore zmanjšati, se bo to tudi izvedlo in tako omogočilo stanovalcem lažji dostop. Občani se bodo lahko sproti usklajevali z izvajalcem na terenu. Na ostalih odsekih se bo promet odvijal kot običajno, obvozi pa bodo ustrezno označeni s prometnimi znaki. Že danes se vsem občanom, ki jih bodo spremembe v času gradnje in izvajanja del kakorkoli prizadele prijazno opravičujemo in jih hkrati prosimo za karseda največje razumevanje v času izvajanja del.