Novice s področja prometa

14. junij, 2018
Prometno-varnostni dan v Kranju

Kranj, 6. junij - SPV Mestne občine Kranj je na parkirnih površinah TC Mercator Kranj, Primskovo včeraj med 9.00 uro in 13.00 uro organiziral preventivno prireditev »Prometno-varnostni dan«, s poudarkom na kolesarjih, pešcih ter varnosti v prometu na splošno, ki je privabil okoli 600 osnovnošolcev in otrok iz vrtcev. Predstavljene aktivnosti so bile namenjene najširšemu krogu občanov, od najmlajših do že izkušenejših. Predstavile so se vse interventne službe, ki skrbijo za varnost v prometu, hkrati pa je potekal niz aktivnosti, ki so izobraževale in opozarjale na varno udeležbo v cestnem prometu.
 
»Letos smo se osredotočili na tri ključne skupine obiskovalcev Prometno varnostnega dne. Prva so pešci, tisti najmlajši, ki potrebujejo še spremstvo, ko se pojavijo kot udeleženci prometa. Skozi spremstvo pa se jih lahko, predvsem z dobrim zgledom, še veliko nauči in opozori na preteče nevarnosti. Sem spadajo otroci v vrtcih in nižjih razredih osnovnih šol. Druga skupina so otroci, ki so sodelovali v projektu, ki spodbuja uporabo varnostnih pasov — Pasovček. Gre za vse starostne skupine, ki jih je potrebno že od malih nog navajati na brezpogojno pripenjanje z varnostnim pasom. Tretja skupina so otroci, ki obiskujejo pete razrede osnovnih šol in so v času, ko se, po pridobitvi kolesarskega izpita, aktivneje pričenjajo vključevati v promet. Letošnje prireditve so se poleg naključnih obiskovalcev udeležili tudi člani upokojenskih društev«, je poudaril Franci Strniša, predsednik SPV Kranj.

 


 
Na prireditvi je bilo mogoče videti reševalne službe, kot so gasilsko reševalno, medicinsko službo, policijo pri njenem preventivnem in tudi represivnem delovanju, ekipo Rdečega križa pri postopkih uporabe defibrilatorjev in postopkih oživljanja in institucije, ki se ukvarjajo z izobraževalnimi procesi udeležencev v prometu. Gre za interakcijo vseh udeleženih v morebitnih kritičnih situacijah, namen pa osveščanje tudi drugih udeležencev v prometu, lokalnih skupnosti in drugih organov, ki kakorkoli lahko pripomorejo k izboljšanju stanja, udeležencev v cestnem prometu. Opisana situacijska preventivna aktivnost, je nedvomno napravila vtis na obiskovalcih ter s tem vplivala na odgovornejša ravnanja neposredno v prometu. Prireditev je obiskalo preko 600 osnovnošolcev in otrok iz vrtcev.


  


Na kratko o SPV Kranj
SPV MO Kranj skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju MO Kranj, predvsem pa opravlja naslednje naloge:

  • obravnava in proučuje cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa,
  • skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu,
  • usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na področju prometa,
  • predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu,
  • samostojno organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti,
  • sodeluje s strokovnimi službami mestne uprave MO Kranj in PP Kranj ter drugimi subjekti na področju prometa,
  • sodeluje s sveti za SPV na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju, z Javno agencijo RS za varnost v cestnem prometu – SPV,
  • predlaga Svetu MO Kranj v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.


Avtor fotografij: Gašper Strniša.