Novice s področja prometa

19. maj, 2017
Zaključuje se priprava Celostne prometne strategije Mestne občine Kranj

Celotna prometna strategija Mestne občine Kranj (v nadaljevanju CPS MOK), strateški dokument za razvoj trajnostne mobilnosti, se zaključuje.

S sodelovanjem strokovnjakov in prebivalcev MOK smo pridobili celovitejši vpogled v obstoječe stanje prometa v MOK, kar je bilo v pomoč pri naboru ukrepov za aktivnosti v prvih petih letih izvajanja strategije, tj. leta sprejema 2017 do leta 2022. Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj tako predvideva pet ključnih področij ukrepanja s cilji, ki so jasni, merljivi, navdihujoči, realni in časovno opredeljeni.

Predzadnja faza projekta, ki še poteka, je obsegala organizacijo dveh delavnic s ključno zainteresirano javnostjo, ki jo zastopajo predstavniki krajevnih skupnosti, policije, gasilcev, komunale, kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov, podjetij, društev in zavodov ter drugi aktivni predstavniki. Pred nami je še  obravnava predloga CPS MOK na seji mestnega sveta 24. maja 2017.

Vse prebivalce CPS MOK vljudno vabimo, da prek elektronskega naslova krpovej@kranj.si do sredine junija sporočijo tudi svoja mnenja in predloge k dokumentu CPS MOK (za dostop kliknite).

Ob priložnosti zaključevanja priprave CPS MOK in za več informacij o prednostih, ki jih prinaša trajnostna mobilnost, bomo izvedli tudi sklepno prireditev na prostem, zato meščanke in meščane prijazno vabimo k spremljanju obvestil na spletnih kanalih MOK.