Novice s področja prometa

27. januar, 2017
V starem Kranju odslej še več varnosti za stanovalce in obiskovalce

Kranj, 26. januar 2007 - V starem Kranju bo odslej manj avtomobilov, manj hrupa, manj onesnaževanja, a zato več varnosti in prijetnih pogojev za nakupovanje, obisk dogodkov in bivanje.  Staro mestno jedro od ponedeljka, 30. januarja  2017, ne bo več služilo kot obvozna pot oziroma bližnjica med vzhodnim in zahodnim delom Kranja, pač pa bo območje za pešce zaživelo kot predel, prijazen obiskovalcem in stanovalcem.

»Z ukrepom bomo občutno pripomogli k večji varnosti, manj bo hrupa in posledično tudi onesnaženosti, bistveno boljše pa bo tudi bivanje v starem mestnem jedru. Z analizami smo namreč ugotovili dve pomembni kršitvi, ki jih želimo s tem ukrepom omejiti. Na letni ravni gre namreč za 30.000 avtomobilov, ki obidejo obstoječi sistem, hkrati pa se vožnja skozi staro mestno jedro uporablja tudi kot bližnjica. Oba seveda povečujeta promet s strani vseh tistih, ki v mestu nimajo kaj iskati in sistem izkoriščajo. Prebivalci s tem ukrepom pridobijo na kakovosti življenja in ne izgubljajo pravic, brezplačni polurni vstop v mesto ostaja, hkrati pa je to pomemben korak pri zagotavljanju strategije trajnostne mobilnosti. Skupaj s storitvijo Kr-s-kolesom, novim električnim avtomobilom in avtobusnim terminalom bomo dejansko lažje zagotovili bolj prijazen, bolj čist in bolj umirjen Kranj,« je povedal Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj.

Stari Kranj spada pod območje za pešce z omejim dostopom za osebna vozila. Pri tem velja, da morajo obiskovalci mestnega jedra ob prihodu na območje za pešce prevzeti parkirni listek, ki jim dovoljuje vstop. Isti parkirni listek kasneje ob plačilu zadrževanja omogoča tudi izstop iz mestnega jedra, pri čemer je prvih 30 minut zadrževanja na območju za pešce brezplačnih. Obenem je prihod in odhod z območja za pešce mogoč tudi s posebno kartico, do katere imajo pravico vsi imetniki dovolilnic.

Mestna občina Kranj je pri analizi podatkov o vstopih in izstopih v mestno jedro ugotovila, da vsak dan v letu v staro mestno jedro pripelje kar 80 osebnih vozil več, kot jih odpelje. Med te štejemo vozila, ki imajo zabeležen vstop v staro mesto, ne pa tudi izstopa. Mesečno to znaša vsaj 2400 nezabeleženih izstopov oziroma kršitev. Nadaljnja analiza je pokazala, da je največ nezabeleženih izstopov posledica zlorab kartic imetnikov dovolilnic, predvsem pri vozilih, ki so v staro mestno jedro vstopila s parkirnim listkom, v izogib plačilu pa jim je bil nato omogočen izstop z uporabo kartice. Obenem so bile ugotovljene tudi ponavljajoče se kršitve voznikov, ki vstopijo v mestno jedro zgolj zato, da se izognejo prometni konici in semaforiziranim križiščem. Iz soseske Planina bi ob upoštevanju vseh pravil potrebovali do Zlatega polja približno deset minut (ob rdečem valu), s kršitvijo vstopa in izstopa pa bi isto pot opravili v zgolj dveh minutah.
 
Novosti prometne ureditve v starem mestnem jedru Kranja
Od ponedeljka, 30. januarja 2017, bodo obvozne poti onemogočene, saj bo tako vstop kot tudi izstop možen le še na isti vstopni/izstopni točki:
-          To pomeni, če v mestno jedro vstopite pri Mestni knjižnici Kranj, morate tam tudi izstopiti.
-          Če vstopate v mestno jedro preko vstopne točke pri Čebelici, morate preko te točke tudi izstopiti.
Obenem velja tudi načelo enkraten vstop – enkraten izstop:
-          Torej, ko enkrat vstopite v mestno jedro, morate tudi z isto kartico izstopiti.
-          Če se s kartico nekomu omogoči vstop ali izstop na območje za pešce, se s tem onemogoči lasten vstop ali izstop z območja za pešce.

Za ustrezno obveščenost obiskovalcev in imetnikov dovolilnic o novostih, ki bodo zajezile kršitve vstopov in izstopov v mestno jedro bo Mestna občina Kranj še pred uveljavitvijo sprememb poskrbela z naslednjimi aktivnostmi:

-          O isti vstopni in izhodni točki obveščajo nove table pri vstopu v staro mestno jedro. 
-          Novosti so opisane v letaku, ki ga bodo prejela vsa gospodinjstva na območju KS Center, Zlato polje, Vodovodni stolp, Planina, Primskovo, Huje, Bratov Smuk (priloga tega sporočila).
-          Posebej bodo pisno obveščeni vsi imetniki dovolilnic, ki ne prihajajo z omenjenih območij.
-          Na vseh vstopnih točkah v mestno jedro bodo o novosti obveščali študentje.
-          Na dan uveljavitve sprememb pa bo poskrbljeno tudi za dežurstvo, in sicer vse od 4. ure zjutraj pa do 22. ure zvečer. Osebje bo opremljeno z letaki in kartico, s katero bodo omogočali prehod vsem tistim, ki za spremembo morda še ne bi slišali oziroma o spremembah s strani imetnikov dovolilnic posebej ne bi bili obveščeni.

Pri tem nas veseli tudi podatek, da je v starem Kranju iz dneva v dan več obiskovalcev. Potem ko smo v zadnjih dveh letih s ponudbo napolnili 16 praznih lokalov, butikov in trgovin, smo zabeležili večji obisk tako domačinov kot tudi turistov. Po podatkih Zavoda za turizem in kulturo Kranj se je obisk turistov povečal za kar 25 odstotkov (v decembru je delež zaradi Prešernega decembra še večji). Skrb Mestne občine Kranj, da zagotovi pogoje za višjo kakovost bivanja in preživljanje prostega časa v starem Kranju, ostaja stalna naloga za naprej in izziv za nove vsebine v kulisi starega mesta.