Novice s področja prometa

10. oktober, 2017
Nove možnosti parkiranja v Kranju

Parkirišča v lasti Mestne občine Kranj:


Parkirišča za dolgotrajno parkiranje v coni 2:
•    parkirišče Jelenov klanec
Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 060 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkirišče časovno neomejeno in brezplačno lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico.
•    vzdolžna parkirna mesta Huje
Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 060 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.
•    poševna parkirna mesta pred Gorenjsko banko (Bleiweisova ulica)
Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 060 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.
•    parkirišče »Zdravstveni dom« za zapornico
Prva ura parkiranja je brezplačna. Nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.
•     parkirišče »Huje« za zapornico
Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkirišče časovno neomejeno in brezplačno lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico.
•    ograjeno parkirišče »Čebelica«
Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkirišče časovno neomejeno in brezplačno lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico.
 
Parkirišča za kratkotrajno parkiranje do 2 uri v coni 1:
•    parkirišče Slovenski trg, pred stavbo Mestne občine Kranj
•    parkirišče Slovenski trg, Brioni
Prva ura na parkiriščih za kratkotrajno parkiranje je brezplačna s parkirno kartico Mestne občine Kranj. Naslednja ura je 1 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

Parkirišča za kratkotrajno parkiranje do 2 uri v coni 1:
•    parkirišče Slovenski trg, med »Delavskim domom in Globusom«
Parkirnina za eno uro znaša 1,00 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro.

Parkirno kartico lahko kupite v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, pri avtomatu pred stavbo občine ali pri Turistično informacijskem centru na Glavnem trgu 2 v Kranju. Kartico vstavite v parkomat in izberete čas parkiranja 1 ura. Cena kartice je 4 ali 8 EUR.
 
Parkirišče Stara Sava je sestavljeno iz zgornjega in spodnjega dela. Spodnji del je namenjen abonentom, cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 25 EUR na mesec. Vsaka ura parkiranja na zgornjem delu parkirišča je 1 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 6. in 20. uro ter ob sobotah med 6. in 13. uro. Na spodnjem delu je urejeno tudi postajališče za avtodome, opremljeno s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete.
Upravljamo tudi z vstopno - izstopnim sistemom v mestno jedro Kranja, kjer velja naslednji režim parkiranja:
•    dovoljen čas za redno dostavo je od 6. do 10. ure z dovolilnico, izven tega čas je vstop dovoljen le z izredno dovolilnico Mestne občine Kranj
•    cena parkiranja na parkirnih mestih za enkraten vstop je 5 EUR za 2 uri, cena parkiranja na parkirnih mestih za dnevni dostop je 10 EUR za 24 ur od prvega vstopa v območje za pešce.


Do konca leta 2017 se namerava razširiti območje dolgotrajnega parkiranja na Stritarjevi, Mladinski, Gregorčičevi ulici, Ulici med Mladinsko in Stritarjevo, Cesti Staneta Žagarja in Iva Slavca.


Če pride do težav oz. potrebujete pomoč, nas pokličite na dežurno številko. S parkirnimi napravami lahko upravljamo tudi na daljavo.