Novice s področja prometa

27. maj, 2019
Del poti s kolesom, naprej z avtobusom

Kranj, 27. maj 2019 – Mestna občina Kranj je v okviru projekta Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajah postavila novo urbano opremo na osmih lokacijah v Kranju.

Nove kolesarnice so postavljene na lokacijah Labore, in sicer v smeri Ljubljane, pri cerkvi na Drulovki (v smeri Kranj) in pri OŠ Stane Žagar v smeri Hrastje. Nadstreški oziroma čakalnice pa so odslej na lokacijah Gorenja Sava v obe smeri, pri Delavskem domu v Stražišču, pri trgovini v smeri Medvod na Drulovki, v Čirčah pri Tonaču v smeri Hrastje in na glavni Avtobusni postaji Kranj, na peronih 1 in 10. Na vseh lokacijah rekonstruiranih avtobusnih postaj so na pločniku urejene tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne, na vsaki izmed lokacij je bilo na novo zasajeno tudi po eno novo drevo.


 
Enostavnejša izkušnja za uporabnike

»Osnovni namen projekta je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti in ob tem uporabniku olajšati izkušnjo z mestnim potniškim prometom. Prepričan sem, da se bo mestnega potniškega prometa odslej posluževalo več ljudi. Kolesarjem zdaj omogočamo lažjo kombinacijo vožnje s kolesom in javnega prevoza. Predvsem pa zagotavljamo boljšo povezanost in dostopnost do javnega prometa tako neposredni okolici avtobusnih postaj, kakor tudi mestnemu zaledju,« je ob zaključku projekta poudaril župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

 Kohezijski sklad sofinancira naložbo
Skupna vrednost del je nekaj manj kot 170.000 evrov (z DDV), predvidena vrednost nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada pa znaša 115 tisoč evrov. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.