Novice s področja prometa

17. avgust, 2018
Poročilo o gradbišču na Koroški cesti v Kranju

Kranj, 17. avgust 2018 – »V Kranju prenavljamo Koroško cesto od krožišča do bencinske črpalke na Zlatem polju. Vozišče bo dobilo asfalt, kar bo bistveno zmanjšalo hrup, ki ga povzroča vožnja po granitnih kockah, povečala se bo tudi varnost udeležencev v prometu«, pravi župan Boštjan Trilar in zatrjuje, da bodo tudi znane granitne kocke iz Koroške, zaživele novo življenje. »Kar nekaj vprašanj smo namreč prejeli in tudi predloge kako naj jih ohranimo, shranimo. Odločili smo se, da jih v opomin, da so nekoč sestavljale celotno cestišče, en del umestimo na rob med cesto in pločnikom oz. kolesarsko stezo, tako kot je to že narejeno na delu mimo Gimnazije Kranj in pa na Jelenovem klancu«, je še pojasnil župan ter hkrati pozval k razumevanju zaradi del na cestiščih.

»V mestni upravi se strinjamo, da imajo granitne kocke iz Koroške že skoraj zgodovinsko vrednost, četudi so bile marsikateremu vozniku ves ta čas pošteno odveč. Verjetno veste, da smo na Jelenovem klancu in tudi že na obnovljenem delu med Bexelnom in Jelenovim klancem pustili en del pasu iz granitnih kock, ki nakazuje in opominja, da so bile nekoč tam položene granitne kocke. Enako bomo naredili tudi na Koroški, in sicer bo pol metra širok pas granitnih kock položen na VZ delu (med Policijo in Stošičevo),« je umestitev in »novo življenje« kock predstavil župan.

 Gradbena dela, ki so se pričela v zadnjem tednu v juliju in bodo zaključena predvidoma do konca avgusta, obsegajo preplastitev granitnih kock z asfaltom na odseku od krožišča Bexel do križišča s Kidričevo cesto. Na obeh straneh ceste bodo položeni tudi robniki, poskrbljeno bo tudi za odvodnjavanje meteorne vode. Gradbena dela v prvi fazi urejanja Koroške ceste v vrednosti 234 tisoč evrov izvaja Gorenjska gradbena družba d. d.

V načrtih je tudi kolesarska steza po obeh straneh na celotni trasi, ki pa je del obsežne prijave ureditve kolesarskih povezav za EU sofinanciranje. V prvi fazi bo tako urejeno vse za preplastitev z asfaltom, ki pa bo sledila v najhitrejšem času od prejete podpore s strani posredniškega organa, pozno jeseni ali pa spomladi 2019, saj bo sofinancirana iz projekta izgradnje kolesarskih povezav v MO Kranj.