Novice s področja prometa

23. maj, 2018
Prihajajoče zapore cest v MO Kranj

Obveščamo o delni oz. popolni zapori Ceste Franca Rozmana Staneta. Med 24. 5. in 3. 6. 2018 bo namreč javno podjetje Komunala Kranj izvajalo popravilo cestišča na Cesti Franca Rozmana Staneta v Kranju, in sicer bo izvedena preplastitev asfalta in prilagoditev jaškov na relaciji od vhoda številka 1 do številka 11.


Po 3. 6. 2018 je v načrtu tudi preplastitev Levstikove ulice in povezave med Kidričevo cesto in Ulico Franca Rozmana Staneta. V času popolne zapore bo omogočena povezava iz Gosposvetske v posamezne ulice, in sicer mimo Zdravstvenega doma Kranj.


Za obnovo omenjenih odsekov cest, ki so del načrta obnove in vzdrževanja več cestnih odsekov v MO Kranj  za  leto 2018 in pa dela vodovodnega ter hidrantnega omrežja na Ješetovi ulici, bo MO Kranj v letu 2018 namenila dobrih 219 tisoč evrov. V 2018 bodo, poleg letos že obnovljenega odseka na Skalici pri OŠ Stane Žagar, obnovljeni tudi cestni odseki:

  • Ulica Franca Rozmana-Staneta,
  • odsek Levstikove ulice,
  • odsek Kidričeve cesti proti Levstikovi ulici,
  • odseka Begunjske ulice 1-4,
  • sanacija mostu v Struževem.


Hkrati bo v letu 2018 v tem sklopu obnovljen tudi del vodovodnega omrežja na Ješetovi ulici. O vseh delih na cestiščih, ki bodo ovirala potek prometa, bo Komunala Kranj (izvajalec del), obveščala po rednih komunikacijskih kanalih.


V poletnih mesecih bo predvidoma stekla tudi prenova Koroške ceste, in sicer od krožišča do bencinske črpalke na Zlatem polju. Na spletni strani MO Kranj www.kranj.si je že objavljen razpis za dela, katerih investicija je ocenjena na 248 tisoč evrov. Vozišče bo preplasteno z asfaltom, kar bo bistveno zmanjšalo hrup, ki ga povzroča vožnja po granitnih kockah, povečala pa se bo tudi varnost udeležencev v prometu.

Projekti in dela na cestiščih, zapore cest odslej tudi na iKRanj
»Ves čas spremljamo tehnološke rešitve, ki bi pripomogle, da bi Kranj uvrstili na zemljevid najbolj pametnih mest. Po tem, ko smo v letu 2016 in 2017 uvedli prve tehnološke rešitve, kot so aplikacija za pametne telefone iKranj, iK TV, multimedijski portal iKranj, semafor projektov, spletni portal za dovolilnice in portal o cestah, smo sedaj vse naštete spletne portale združili, jih opremili s svežo podobo ter jih zapakirali v novo aplikacijo iKranj. V njej so vidne zapore cest, in tudi druge informacije s področja trajnostne mobilnosti, na primer stanje koles na postajah KRsKOLESOM, prav tako lahko preverite kje je na voljo brezplačna povezava Wi-Fi, pa kako kaže s projekti, poleg tega pa še nepogrešljiv koledar dogodkov, kje so radarji in seveda novice in informacije iz Kranja ter okolice. Aplikacijo, katere uporaba je brezplačna, si lahko naložite preko trgovine Play ali App Store,« je povedal župan Boštjan Trilar, ter povabil k ogledu.