Novice s področja prometa

7. februar, 2018
Kdaj bo splužena moja ulica?

Zaradi snega, ki se oprijema cestišč, so marsikje težave v prometu. Na območju Kranja in Gorenjske se je zgodilo tudi nekaj prometnih nesreč. Pluženje po cestah in ulicah na območju Mestne občine Kranj se izvaja skladno z načrtom zimske službe za sezono 2017/18. V nadaljevanju vam odgovarjamo na nekaj najbolj pogostih vprašanj prebivalcev.

 

Koliko vozil pluži in zagotavlja prevoznost cest?

Za prevoznost občinskih cest na območju MO Kranj skrbi 45 vozil (podatek je le za občinske ceste), poleg tega pa v določenih primerih, kjer ni možno strojno odstranjevanje, kot so stopnišča, avtobusna postajališča, pločniki na mostovih, sneg odstranjuje 25 vzdrževalcev.

 

Zakaj so nekatere ceste splužene tako hitro, druge pa ne?

Morda je bila tudi druga cesta splužena hitro, pa je zaradi gostote sneženja na cestišču snega spet dovolj. Zaradi večje učinkovitosti so vse ceste, ulice in parkirni prostori razdeljeni v tri prioritetne razrede. V prvi skupini je čiščenje dostopov do zdravstvenih ustanov in drugih javnih ustanov, ki so posebnega pomena za varnost in kakovost življenja prebivalcev. Na teh površinah se zagotavlja stalno pluženje.  V drugo prioriteto so razdeljene ceste mestnih ulic, ki vodijo do stanovanjskih sosesk. V tretjo skupino pa ceste, kjer promet ne poteka tako intenzivno in je pluženje možno z običajnimi plužnimi sredstvi. Ko to ni mogoče, se izvede zapora, ki lahko traja največ dva dni.


Če zelo sneži, kako boste zagotavljali nujen dostop do zdravstvenih ustanov?

V primeru dolgotrajnejših padavin se vsa razpoložljiva mehanizacija premesti na odseke prve prioritete.

 

Kdo vse čisti ceste in ulice v Kranju?

Za hitre ceste, glavne ceste in državne ceste je pristojna Gorenjska gradbena družba. Za lokalne ceste, mestne ceste in ulice ter javne poti skrbi Komunala Kranj.

 

Ali je mogoče, da nas sneg preseneti?

Ne glede na vremensko napoved je v Kranju zagotovljena pripravljenost za zimske razmere, ki traja od 15. novembra do 15. marca. V tem času so ekipe pripravljene s celotno mehanizacijo. Ekipa mora na teren v času največ ene ure po začetku sneženja.

 

Kako poteka javno obveščanje?

Obveščanje vedno poteka preko javnih medijev in spletne strani Mestne občine Kranj www.Kranj.si