Novice s področja prometa

8. oktober, 2013
PREVENTIVNA AKCIJA - VARNO V ŽIVLJENJE

V soorganizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj, Policijske postaje Kranj, Gasilsko reševalne službe Kranj in A1-Remont Kranj - tehnični pregledi, bo med tednom otroka potekala preventivna akcija - Varno v življenje. Akcija se začne 9. oktobra 2013 ob 9. uri na območju A1-Remont Kranj Labore. Namenjena je otrokom 2. in 3. razreda osnovne šole ter najstarejšim vrtčevskim skupinam.

 

Gre za obsežnejšo prireditev, ki bo potekala v dveh sklopih, jesenskem in spomladanskem. Otrokom bodo prometne vsebine predstavili vsi soorganizatorji. Dobili bodo tudi preventivni material. Teme bodo vezane na letni čas in trenutno aktualno problematiko. Zaključek aktivnosti bo na veliki spomladanski prireditvi z naslovom Vaša izkušnja – vaš nasvet – varno v življenje.

 

»Namen akcije je poskrbeti za vzgojo otrok, predvsem na področju prometne varnosti s poudarkom na spoštovanju cestnoprometnih pravil, vključno s tehnično brezhibnostjo vozil in predstavitvijo služb, ki v večji meri pripomorejo k varnosti v cestnem prometu,« pojasnjuje predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj mag. Damjan Bertoncelj.

 

9. oktobra 2013 se bodo med 9. in 12. uro na območju A1-Remont Kranj Labore izmenjale tri skupine otrok. Akcija se bo nadaljevala naslednji dan in nato po dva dneva (pet do šest razredov) v tednu do konca novembra. Program se bo ponovil v marcu in aprilu 2014.

Do sedaj je v oktobru in novembru prijavljenih 438 otrok, ki bodo deležni znanja ne temo varnosti v prometu s poudarkom na mehaniki in tehnični brezhibnosti vozil.