Novice s področja prometa

7. februar, 2017
Ukrepi Mestne občine Kranj po prvih analizah občutno izboljšali promet v mestnem jedru

Enostavnejši izhod in asistenčna pomoč. Novi ukrepi Mestne občine Kranj za lažje in boljše življenje v mestnem jedru.
 
Rezultati analiz so pokazali, da je število kršitev, ki nastanejo pri vstopu/izstopu v staro mestno jedro v Kranju, občutno manjše, ni pa še v celoti odpravljeno, predvsem zaradi množičnega veriženja osebnih vozil, ki zapuščajo mestno jedro. To pomeni, da se v izogib plačilu zadrževanja na območju za pešce vozniki pri izstopu tako zelo približajo prvemu vozilu, da z eno registracijo oba zapustita mestno jedro. V mestnem jedru se na dan povprečno zadržuje 1300 vozil. Prvi ukrepi, ki so v veljavi od 30. januarja 2017, so število kršitev prepolovili. Na letni ravni to predstavlja več kot 60.000 kršitev manj.

Mestna uprava je bila v času uveljavljanja novih ukrepov ves čas  v stalnem stiku tako z meščankami in meščani kakor tudi z obiskovalci. Na podlagi njihovih potreb se je tako že v nedeljo, 29. januarja 2017, uvedla asistenčna služba, ki omogoča nujne in izredne izhode. Asistenčna služba omogoča nujen izhode glede na potrebe meščank in meščanov ter dostavljavcev. Jasno je namreč, da se nekatere dostave ne morejo opraviti v 30 minutah, kolikor je na voljo časa za brezplačen izhod. Ne glede na čas asistenčna služba omogoča izstop iz mesta ob nujnih in izrednih primerih (npr. dostava kurilnega olja ...). Če povzamemo: Do sedaj je moral imetnik dovolilnice pospremiti dostavljavca do izhodne točke, sedaj temu ni več tako, saj dostavljalec sam pokliče asistenco, ki omogoči izstop. Za stanovalce je opisan način veliko lažji in veliko bolj življenski kot prejšnji.

Glede na pozitivne rezultate analize je od ponedeljka, 6. februarja 2017, prebivalcem s stalnima ali začasnim prebivališčem v mestnem jedru omogočen tudi izstop na katerikoli točki in ne le na točki, kjer so vstopili, a šele po 10 minutah, potem ko so vstopili v mestno jedro. S tem ukrepom olajšamo vstop in izstop stanovalcem, obenem pa še vedno onemogočamo, da je staro mestno jedro bližnjica med zahodnim in vzhodnim delom Kranja. Še vedno pa omejitev ostaja za obiskovalce, torej vse tiste, ki za vstop v mestno jedro potrebujejo vstopni listek. Slednji bodo lahko še vedno izstopili le na točki, kjer so vstopili. Tako kot do sedaj tudi zadnji ukrep ne velja za intervencijska vozila (gasilci, reševalci, policija ...). Slednji imajo namreč vstop in izstop omogočen na vseh lokacijah.

Mestna občina Kranj bo še naprej spremljala navade in potrebe tako stanovalcev kot tudi obiskovalcev mestnega jedra. Nadaljnje aktivnosti bodo odvisne od analiz in števila kršitev, predvsem pa se bomo tudi v prihodnosti trudili zmanjšati veriženje in uvajati sistemske ukrepe, ki bodo pripomogli k večji varnosti in višji kakovosti bivanja in preživljanja prostega časa tako za stanovalce kot tudi obiskovalce. Tako bo v prvih pomladnih dneh zaživel sistem Kr-s-kolesom, ki omogoča najem kolesa in povečuje mobilnost prebivalcev. Ne pozabimo tudi na električno vozilo, s katerim bo poskrbljeno za storitve prevoza na klic in bo bistveno pripomoglo k zmanjševanju prometa v starem Kranju. Mestna občina Kranj pa bo za potrebe stanovalcev in obiskovalcev razširila tudi parkirišče ob Likozarjevi ulici za dodatnih 70 parkirnih mest. S tem se bo število parkirnih mest v samo letu dni ob starem mestnem jedru povečalo za več kot 300. V lanskem letu je namreč zahodni del starega Kranja bogatejši za parkirišče Stara Sava, ki omogoča parkiranje tako stanovalcem kot tudi obiskovalcem.