Novice s področja prometa

13. marec, 2014
NOVOST V KRANJU: VAROVANJE PREHODOV ZA PEŠCE OB ČASU PRIHODOV OTROK V ŠOLE

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj in socialno podjetje Zavod Center Stonoga sta po zimskih počitnicah pristopila k skupnemu projektu varovanja otrok na poti v šolo na najbolj izpostavljenih prehodih za pešce. Prva tovrstna šola, kjer se opravlja varovanje, je Osnovna šola Franceta Prešerna na Zlatem polju. Varovanje poteka v času med 7.45 in 8.30, ko so prihodi otrok najmnožičnejši.


Član »Stonoge« ob zaznani skupini otrok ali prihodu mlajšega, šibkejšega učenca, pa tudi, ko se promet preprosto ne ustavi, s predpisanim prometnim znakom promet ustavi in pešcem omogoči varno prečkanje ceste. Zaradi boljše vidnosti je oblečen v živo rumena oblačila. Pooblastilo za tovrstno urejanje prometa je zagotovljeno v 87. členu Zakona o pravilih cestnega prometa, ki šolam, staršem in organizacijam za varnost prometa na mestih, kjer se pričakuje večje število otrok, dovoljuje, da izvajajo varstvo otrok.


Odzivi vseh udeleženih so pozitivni. Otroci se pogosto zahvalijo. Da pa je namen pravilen, dobivajo izvajalci potrdila tudi od voznikov, ki mnogokrat pozdravijo kar z iztegnjenim palcem. Seveda so tega zelo veseli.


Glede na pričakovanja staršev in celotne družbe so bile osnovne šole in različna združenja že pozvana, da bi se pridružili pri varovanju otrok v jutranjih konicah. Tudi s tem pozivom želimo, da tisti, ki želijo pomagati pri izvajanju teh aktivnosti in imajo nekaj časa, poiščejo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj ali Zavod Center stonoga in se pridružijo. Kot zaznavamo, bi podobno varovanje potrebovala praktično vsaka šola. Tovrsten model je zelo uveljavljen predvsem po skandinavskih državah in tudi že v nekaterih naših krajih.

 


Nadgradnja tovrstnega izvajanja varovanja prehodov za pešce je projekt varnejše hoje otrok v šolo. Pri tem gre za spodbujanje sodelovanja in povezovanja otrok, ki obiskujejo isto šolo, in njihovih staršev. Po vnaprej trasirani poti učenci hodijo v šolo v koloni ob spremstvu dveh odraslih. Kolona pobira otroke na označenih zbirnih mestih. Otroci se tako že pred poukom psiho-fizično aktivirajo, kar jim omogoča večjo zbranost pri pouku, hkrati pa se učijo obnašanja v prometu. Prav tako je jutranje gibanje zanje zdravo. Staršem je ob spremljanju otrok v šolo dano pobližje pogledati v otroški svet, saj lahko spremljajo njihovo obnašanje v skupini in sodelujejo v njihovih pogovorih. Starši s tem pridobijo več časa, saj bi morali biti spremljevalci le nekajkrat mesečno, hkrati pa bi prihranili tudi pri porabi goriva in nemalokrat tudi živcev. Pri tem se otroci na zelo neformalen način priučijo veščin vedenja v prometu.

 


Vse, ki bi želeli pomagati - osnovne šole, združenja in posameznike - pozivamo, da se pridržijo. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Zavod Center Stonoga bosta poskrbela za vse ostalo. Kontakt: spv@kranj.si ali info@center-stonoga.si.


Srečno!


Pripravila: Primož Slavec in Damjan Bertoncelj,mag.