Novice s področja prometa

22. september, 2015
ETM: Posvet o trajnostni mobilnosti na Gorenjskem

Kranj, 22. september 2015 – Evropski teden mobilnosti se zaključuje tudi s posvetom o trajnostni mobilnosti v Gorenjski regiji. »Z izzivi prometa se je danes pomembno ukvarjati morda še bolj kot v minulih letih,« je dopoldne udeležence pozdravil župan Boštjan Trilar in dodal, da celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost v proračunih občine, podjetij in gospodinjstev, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb, večjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja. Strateška obravnava prometa prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti občine za uspešen razvoj.

 

Na posvetu je sodelovalo okoli dvajset udeležencev iz sedmih občin, in sicer predstavniki uradov, ki pokrivajo področje prometa in mobilnosti, ter predstavnika Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG) in Turističnega društva Kranj. Za organizacijo posveta sta se potrudili BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske in Komisija Varno kolesarim Mestne občine Kranj.


Udeleženci na okrogli mizi so iskali odgovore in dobre prakse na vprašanja, v kakšni občini želimo živeti čez dvajset let, kje lahko otroci varno rastejo, kako do čistega zraka in ohranjenega okolja, kako zagotoviti prijazen prostor, kjer se lahko sprehodite do trgovin in brez napora kupite, kar potrebujete, kako do cvetočega mestnega jedra in privlačnih zelenih površin in kaj vidimo kot podjetno in gospodarsko uspešno okolje.
Strinjali so se, da enega najboljših odgovorov ponuja celostno načrtovanje prometa oziroma načrtovanje, ki v središče postavlja ljudi. Ključni korak v smeri celostnega prometnega načrtovanja je priprava prave strategije z zaporedjem ukrepov, strateških in izvedbenih. Cilj je s celostnimi spremembami doseči višjo kakovost bivanja.


Celostno načrtovanje prometa ne zavrača, temveč nadgrajuje trenutne načrtovalske prakse. Ima merljive koristi in opazno dodano vrednost v lokalnem okolju. Pomeni načrtovanje za ljudi in ne za avtomobile in promet. To se odraža na primer v boljši kakovosti javnih prostorov, izboljšani varnosti otrok, zmanjšanju količine toplogrednih plinov in podobno. Deluje v smeri izboljšanja kakovosti zraka, zmanjševanja hrupa in blaženja podnebnih sprememb ter spodbuja prebivalce, da bi hodili peš ali se vozili s kolesom. Ima pozitivne učinke na zdravje in prinaša pomembne prihranke pri stroških zdravstvene oskrbe.


Skupna ugotovitev udeležencev je tudi bila, da se občina, ki si prizadeva za celostno načrtovanje prometa, lahko ponaša z videzom inovativnosti in naprednosti. Načrtovanje za ljudi vključuje načrtovanje z ljudmi in se odziva na potrebe različnih skupin uporabnikov. Z vključevanjem javnosti lahko odločitve za ukrepe na področju prometa ali proti njim v občinah pridobijo pomembno stopnjo »javne legitimnosti«.


Predstavljene so bile tudi nekatere dobre prakse. Aleš Klinc iz Mestne občine Maribor je prestavil njihovo cestno prometno strategijo, postopek sprejemanja in izkušnje. Tatjana Bernik iz Občine Škofja Loka je predstavila projekt Loško je ekološko, ki ga uspešno uvajajo v prakso. Klemen Langus, direktor Lokalne turistične organizacije Bohinj, pa je delil svoje izkušnje in izzive za razvoj trajnostne mobilnosti v Bohinju. Andrej Zalokar iz Kranja je predstavil delo in cilje Komisije Varno kolesarim.


Zaključki posveta so, da celostno načrtovanje prometa ponuja dolgoročno in strateško vizijo zagotavljanja mobilnosti. Spodbuja kulturo učinkovitega in integriranega načrtovanja, ki teži k vključevanju sektorskih politik, institucij in sosednjih občin ter omogoča tudi doseganje drugih ciljev občine (gospodarskih, socialnih, okoljskih).
 

 

Avtor fotografij je Boris Radjenović.