Novice s področja prometa

4. junij, 2015
Varno v prometu: Vaša izkušnja – Vaš nasvet – varno v življenje 2015

Kranj, 2. junij 2015 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj in Policijska uprava Kranj sta pripravila preventivno prireditev, ki se je odvijala na parkirnih površinah TC Mercator Kranj, Primskovo. Udeležence in obiskovalce je pozdravil tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar.

 

Tema prireditve so bili kolesarji in varnost v prometu na splošno. Aktivnosti, ki so se izvajale, so bile namenjene najširšemu krogu občanov, od najmlajših do že izkušenejših. Predstavljene so bile vse interventne službe, ki skrbijo za varnost v prometu. Poleg navedenega je potekal niz aktivnosti, ki so izobraževale in opozarjale na varno udeležbo v cestnem prometu.

 

Organizatorji so izpostavili, da vožnjo koles lahko štejemo med zahtevnejša opravila v prometu. Zaradi svoje konstrukcije so veliko manj stabilna kot ostala vozila, poleg tega pa so za upravljanje zahtevana specifična znanja in spretnosti. Prav pri upravljanju koles še posebej do izraza pridejo pridobljene izkušnje. Dejali so, da je kolo zelo dostopno in praktično prevozno sredstvo ter zaradi tega zelo razširjeno. Uporabljajo ga vse generacije. Otrokom predstavlja prvi stik s prometom, kjer so zelo pomembna pravila in upoštevanje predpisov.

 

Poudarili so, da so se osredotočili na tri ključne skupine. Prva je skupina so udeleženci aktivnosti Varno v življenje, ki so potekale v jesenskem in spomladanskem delu šolskega leta in se jih je udeležilo več kot 800 otrok. Druga skupina so otroci, ki so sodelovali v projektu, ki spodbuja uporabo varnostnih pasov – Pasovček. Tretja skupina so petošolci, ki se po pridobitvi kolesarskega izpita aktivneje vključujejo v promet.

 

Vrhunec prireditve je bila predstavitev reševanja ponesrečenca v hujši prometni nesreči, ki je vključevala simulacijo prometne nesreče, zavarovanje kraja nezgode in obravnavo s strani policistov, posredovanje gasilcev (vključno z rezanjem vozil za dostop do poškodovanca) in oskrba s strani Ambulante za nujno medicinsko pomoč Kranj. Omenimo naj še, da je opisana situacijska preventivna aktivnost nedvomno napravila vtis na obiskovalce ter s tem vplivala na odgovornejša ravnanja neposredno v prometu.

 

Poskrbljeno je bilo tudi za mlajše otroke. Pripravljen je bil poseben program, ki so ga izvajali animatorji. Šlo je za tematsko primerno igro (prometna vsebina), ki je vključevala duhovite trike ter sodelovanje otrok.

 

Najbolj spretni predstavniki šol so se preizkusili in usposabljali v spretnostih na kolesarskem poligonu. Vsi udeleženci na kolesarskem poligonu so prejeli motivacijske nagrade s področja preventive v cestnem prometu.

 

Postavljena sta bila tudi dva posebna poligona »jumni car« in kolesarček za otroke s prilagojenimi posebnimi prevoznimi sredstvi (vozili na motorni pogon) in kolesi. Namen obeh poligonov je bil, da otroci pridobijo znanje, ki je zelo približano realnemu prometu (križišča, prometni znaki, semaforji …).

 

Gasilci prostovoljnih gasilskih društev so organizirali tekmovanje natančnosti gašenja, kjer so sodelovali lahko vsi prisotni otroci.