Novice s področja prometa

24. avgust, 2018
Pričetek urejanja pločnika Goriče-Golnik

Kranj, 24. avgust 2018 – »Oddano javno naročilo za ureditev pločnika med Goričami in Golnikom je prav gotovo najboljša novica po dolgih letih prošenj in pobud krajanov ob tej močno obremenjeni državni cesti«, je ob podpisu pogodbe z izvajalcem povedal Boštjan Trilar, in predstavil, da je projekt urejanja, tudi zaradi visoke investicijske vrednosti, razdeljen v več delov. MO Kranj bo del cestišča te državne ceste, in sicer območji znotraj naselij Goriče in Golnik, uredila že letos, v proračunu za leto 2019 (ta se bo sprejemal na eni izmed naslednjih sej mestnega sveta) pa bodo po zagotovilih župana umeščena tudi sredstva za nadaljevanje urejanja tega odseka.

 

MO Kranj bo že v 2018  uredila dva odseka cestišča, po sprejetju proračuna za leto 2019 se bodo dela s strani MO Kranj nadaljevala tudi v letu 2019, ostaja pa želja, da k celoviti rešitvi pristopi tudi država

 

»Gre za prvi korak k urejanju pločnika, ki bo pomenil bistveno pridobitev za varnost pešcev, predvsem otrok, ki bodo pridobili varno pot v šolo, in pa tudi kolesarjev,« je poudaril župan, ki je hkrati napovedal, da projekt ocenjen na slab milijon evrov, vključuje tudi urejeno javno razsvetljavo po celotni trasi novo urejenega in bolj varnega cestnega odseka: »V mestni upravi bi seveda želeli, da bi bil odsek te državne ceste že varen. Podpis pogodbe za ureditev dela je začetek, to se zavedam, kot se tudi zavedam, da bomo Kranjčani brez sredstev države, torej sami, z lastnimi sredstvi, težje, predvsem bistveno kasneje uredili celoten odsek. Gre za zahtevne posege v okolje, kar je zagotovo prispevalo k temu, da je ta odsek toliko let ostal nerešen. Z državo vodimo zelo konstruktiven dialog in vsi vidimo, da se v Kranju res veliko investira tudi v državne ceste, v mostove. Res še ne morem potrditi, da bomo pridobili sredstva tudi iz državnega proračuna, zagotovo pa vložek in napor mestne uprave, da sama po svojih zmožnostih prične z urejanjem odseka za najranljivejše udeležence v prometu na tej državni cesti, ne bo spregledan. Trudili se bomo, da bomo tudi našli rešitev. S skupnimi močmi z državo bi namreč lahko ta nevarni odsek uredili v naslednjem letu.«

 

Nov pločnik in kolesarska steza ob prometno močno obremenjeni cesti

Celotna dolžina pločnika znaša 820 m in bo potekal po desni strani ceste v smeri Golnika. Na večjem delu trase bo pločnik širok dva metra in pol (2,5), razen na krajšem odseku v naselju Golnik, kjer bo zaradi pozicije obstoječega opornega zidu pločnik širok 1,4 metra.

 

MO Kranj bo pričela z urejanjem odseka državne ceste

V letu 2018 bo (po pravkar podpisani pogodbi z izvajalcem del) urejenih skupno približno 300 metrov (od skupnih 820 metrov) cestišča te državne ceste, in sicer območji znotraj naselij Goriče in Golnik. Javno naročilo je oddano, in sicer bo Gorenjska gradbena družba d. d. iz Kranja, že jeseni pričela z deli v vrednosti slabih 173 tisoč evrov z DDV, dela za ureditev javne razsvetljave, ki so ocenjena na  dobrih 34 tisoč evrov z DDV pa bo izvajal koncesionar za JR Vigred d. o. o. iz Visokega. Po sprejetju proračuna za leto 2019 se bo lahko začelo pripravljati tudi javno naročilo za nadaljevanje ureditve.

 

Ureditev zapor, dela na cesti ter obveščanje 

V času del na trasi pločnika so predvidene delne polovične zapore ceste od Gorič do Golnika, o katerih je izvajalec dolžan ustrezno obveščati krajane. MO Kranj bo obveščala po svojih kanalih, že danes pa poziva k strpnosti ob urejanju pločnika.