Novice s področja prometa

26. julij, 2018
Sodelovanje občine in države pri gradnji krožišča Bitnje

Kranj, 23. julij 2018 – Mestna občina Kranj je podpisala dogovor o sofinanciranju gradnje krožišča Bitnje, ki ga mora sedaj podpisati še Ministrstvo za infrastrukturo.

 


Vključevanje vozil iz Stražišča in Bitenj na magistralno cesto na relaciji Kranj-Škofja Loka je resnično težavno. Zato je prava in sodobna rešitev novo krožišče. Zadovoljen sem, da smo se z državo dogovorili za sofinanciranje in bomo do zelo potrebne ureditve krožišča prišli hitreje, saj računam, da se bodo dela začela še v tem letu. Zunanji premer krožišča bo dovolj velik tudi za največje tovornjake s priklopniki. Najbolj pomembno je, da se bo promet umiril in da bo normalna pretočnost. Krožišče bo osvetljeno « je napore za varno prometno rešitev v smeri Biten povzel župan Boštjan Trilar.


Krožišče na državni cesti Kranj-Škofja Loka, v katerega se priključi tudi Škofjeloška cesta iz Stražišča, bo premera 38 metrov, na vseh priključnih krakih bodo zgrajeni ločilni otoki. Celotna vrednost investicije je 542.000 evrov, od tega država prispeva 470.700 evrov za stroške izvedbe na državni cesti, Mestna občina Kranj pa 71.300 evrov za stroške izvedbe na občinski cesti.
Večina del bo opravljena ob polovični zapori – usmerjanje prometa ročno ali s pomočjo semaforjev, zato obvozi ne bodo potrebni. Popolna zapora bo samo dva dni ob koncu gradnje, obvezno preko vikenda, ko je na cesti manj avtomobilov, zaradi polaganja obrabne plasti asfalta in risanja talnih oznak.