Novice s področja prometa

3. september, 2016
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE KRANJ

Mestna občina Kranj pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS). CPS je strateški dokument, s katerim želimo zagotoviti trajnostno in celostno načrtovanja prometa na območju celotne občine in posledično zagotoviti višjo kvaliteto bivanja prebivalcev. Cilji izdelave strategije so podrobna analiza stanja in časovno ter finančno načrtovanje ukrepov za izboljšanje prometne ureditve.

Celostno prometno strategijo Mestne občine Kranj  želimo zasnovati na način, s katerim bo izboljšana prometna varnost, kvaliteta zraka in bodo zmanjšani stroški potniškega prevoza ter ustvarjenih več zelenih površin. CPS ne pomeni zgolj vlaganje v prometno infrastrukturo, ampak prinaša tudi boljše povezovanje lokalnih skupnosti za uspešnejši gospodarski razvoj.

Poglavitnega pomena urediti pešpoti in kolesarskih poti ter spremeniti potovalne navade prebivalcev. Meščanom, še posebej najranljivejšim skupinam, želimo omogočiti olajšan dostop do svojih domov, delovnih mest in storitev.

Poseben poudarek bo posvečen vključevanju občanov. Zato bomo v času večmesečne priprave Celostne prometne strategije Mestne občine Kranj pripravili več javnih razprav, vas sproti obveščali o poteku izdelave, izvedli anketiranje in druge dogodke. Skupaj z vami želimo rešiti izzive na področju prometa in začrtati ustrezne ukrepe, zato vas prijazno vabimo k sodelovanju in sooblikovanje Celostne prometne strategije naše občine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.