Novice s področja prometa

28. november, 2016
Razširitev krožišča na Primskovem v letu 2017

V Kranju pozdravljajo infrastrukturne projekte, ki rešujejo pretočnost prometa tudi na lokalnih cestah.

Kranj, 28. november 2016 - Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, ki se je udeležil novinarske konference poslanca SMC v državnem zboru Branka Zormana o preureditvi obstoječega krožišča Primskovo na vzhodni državni vpadnici v Kranj, je pozdravil napoved, da bodo dela stekla v letu 2017 in tudi sam izpostavil razloge, zakaj so ukrepi za izboljšanje nujni. O tem in drugih infrastrukturnih vprašanjih na območju kranjske občine bo tekla beseda tudi v sredo, 30. novembra 2016, ko je na županovo pobudo dogovorjen sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo. Župan Boštjan Trilar: »Osredotočili se bomo na dva sklopa vprašanj glede infrastrukturnih projektov v mestni občini Kranj. Pomembno sporočilo sestanka, za katero se zavzemam, pa je tudi dopolnitev predloga Resolucije. Prav Resolucija nacionalnega programa je najpomembnejši razvojni dokument za celotno Gorenjsko, za naslednjih 30 let. Ta pomembno vpliva ne le na infrastrukturne projekte mestne občine, temveč z izpustitvijo razvoja in rekonstrukcijo prometne infrastrukture omejuje nadaljnji razvoj Kranja kot gospodarskega središča Gorenjske.«

Kot je poudaril župan Mestne občine Kranj: »Predstavljen projekt ureditve oziroma širitve krožišča na Primskovem je že rezultat pogovorov in naporov z resornim ministrstvom. Gre za enega najmanj pretočnih krožišč, za katerega rešitev pa so že zagotovljena sredstva. V Kranju smo zaznali več infrastrukturnih projektov, ki po našem mnenju zahtevajo pozornost – te želimo na sestanku v sredo tudi izpostaviti.«

Župan Boštjan Trilar še dodaja: »Vsebino sestanka smo razdelili v dva, za nadaljnji razvoj Kranja in posledično Gorenjske, vsebinska najbolj poglavitna sklopa, ki pa sta še zlasti ključna za zagotovitev varnosti udeležencev v prometu na državnih cestah. V prvi sklop so umeščene nujne investicije: rekonstrukcija Kidričeve ceste v Kranju, ureditev regionalne ceste med izvozom Kranj-vzhod in rondojem Primskovo (vključno s krožiščem Primskovo in krožiščem izvoz Kranj-vzhod), rekonstrukcija regionalne ceste Kidričeva–Labore (zahodna obvoznica in most čez Savo) in pa rekonstrukcija regionalne ceste Primskovo–Labore (rekonstrukcija v štiripasovnico). V drugem sklopu pa je napovedan pogovor o vključitvi projektov, tj. severne obvoznice Kranja, izvoza AC Kranj-sever in ureditev krožišča na regionalni cesti Kranj–Škofja Loka v Bitnjah, v Resolucijo nacionalnega programa razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Trenutni predlog Resolucije namreč ne vključuje nobenih investicij na območju MO Kranj.«
 


Fotografijo je prijazno prispeval Gorazd Kavčič, Gorenjski glas.

 


Za fotografijo poslanca Branka Zormana in župana Boštjana Trilarja se zahvaljujemo gospodu Marjanu Jarnjaku.