Novice s področja prometa

26. avgust, 2016
Še ena pohvala za Mestno občino Kranj

V  dvorani Kolpern, v muzejskem območju Stare Save na Jesenicah,  je 25. avgusta 2016 potekalo izobraževanje redarjev in inšpektorjev občinskih in medobčinskih inšpektoratov in redarstev Slovenije.

Udeleženci so se seznanili z izboljšavami računalniškega programskega produkta »Prekrškovni organ«,  ki je delo podjetja Inpores in je kot spletna verzija namenjen za vodenje prekrškov ih postopkov redarjev in inšpektorjev.

Na seminarju je bila s strani vodstva podjetja javno  izražena zahvala Mestni občini Kranj in njenemu Medobčinskemu inšpektoratu Kranj za strokovno sodelovanje pri uvedbi prekrškovnega programa v prakso. Pri Medobčinskem inšpektoratu Kranj je razvoj programa in implementacija potekala od novembra 2015 do konca junija 2016. Pri razvoju programske podpore za vodenje prekrškovnih postopkov sta  po strokovni plati sodelovala mag. Slavka Remic in Slavko Savić. Medobčinski inšpektorat Kranj je bil prvi v Sloveniji, ki je programski produkt uvedel v svoje delo. Na podlagi izkušenj iz Kranja bo v redarstvih in inšpektoratih drugih mest in občin uvedba programa tako potekala krajši čas in z manjšimi  težavami.