Novice s področja prometa

22. september, 2015
ETM: Začrtan nov odsek kolesarske poti na cesti 1. maja v Kranju

Kranj, 22. september 2015 – Zadnji dan Evropskega tedna mobilnosti je župan Boštjan Trilar v spremstvu članov Komisije Varno kolesarim tudi uradno odprl na novo začrtani odsek kolesarske poti na Cesti 1. maja od OŠ Staneta Žagarja v smeri trgovskega centra Qlandija. Nov odsek za kolesarje je med najpomembnejšimi dosežki Komisije Varno kolesarim v tem letu.

 

Komisija Varno kolesarim je Cesto 1. maja v Kranju uvrstila med kritične oziroma nevarne točke za kolesarje. ·Izdelan je bil projekt idejne rešitve, da se kolesarjem nameni del pločnika in ustrezno prometno označi. ·Ob novih oznakah se je na novo uredila tudi prometna signalizacija za kolesarje.

 

Župan Boštjan Trilar je zelo pohvalil delo Komisije Varno kolesarim in povedal: »Začrtanje kolesarske poti na Cesti 1. maja je praktični primer, kako bomo skušali tudi na drugih lokacijah v Kranju izboljšati kolesarske poti. In sicer z majhnimi stroški ter za kolesarje velikimi rezultati. Cesto in pločnika (na obeh straneh ceste) smo v okviru projekta Gorki na novo preplastili. Pločnika sta dovolj široka, da si ju lahko delijo pešci in kolesarji in je sedaj prava priložnost, da smo zarisali kolesarsko pot in jo označili po prometnih predpisih. Take rešitve poznajo tudi druga slovenska in evropska mesta. Pešci in kolesarji pa bodo tudi pozorni, da uporabljajo vsak svoj del pločnika.«

 


Dovoljeno za kolesarje – svetnik in podpredsednik Komisije Varno kolesarim Marjan Bajt in župan Boštjan Trilar

 


 Kolesarji so skupaj z županom prikolesarili z Glavnega trga v starem Kranju


 Pred začetkom nove kolesarske poti – v ospredju od leve: Predsednik Komisije Varno kolesarim Andrej Zalokar, župan Boštjan Trilar in svetnik ter podpredsednik komisije Marjan Bajt

 

 

Foto: mag. Janez Rakar