Novice s področja prometa

19. december, 2018
Čas je za zamenjavo mestnih dovolilnic

Tako kot je zapisano v Odloku o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj, se letna mestna dovolilnica za stari Kranj in dovolilnica za dostavo izda za tekoče koledarsko leto in velja do konca januarja prihodnjega leta.

 

 

 

Za izdajo dovolilnice mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz odloka. Če so se kakšni pogoji glede na izdano odločbo spremenili (kraj bivanja, registrska številka …), je potrebno vlogi priložiti ustrezna dokazila. Stanovalci z začasnim prebivališčem pridobijo dovolilnico za čas veljavnosti potrdila o začasnem prebivališču na območju cone 1. Svojo dovolilnico lahko podaljšate oziroma zamenjate najkasneje do 31. 1. 2019 tako, da vlogo skupaj s potrdilom o plačilu oddate: na spletni strani dovolilnice.kranj.si; po elektronski pošti info@dovolilnice.kranj.si; osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj v času uradnih ur (v ponedeljek, torek, četrtek od 8.00 do 14.30, v sredo od 8.00 do 16.30 ter v petek od 8.00 do 12.30). Iz Mestne uprave Kranj vam bodo po prejemu popolne vloge novo parkirno dovolilnico poslali po pošti na naslov, naveden na vlogi. Informacije in pojasnila v zvezi z izdajo dovolilnic dobite na telefonu 04/ 23-73-139.