Novice s področja prometa

14. avgust, 2018
V Kranju tudi nova urbana oprema za kolesarje

Kranj, 14. avgust 2018 – Župan Boštjan Trilar je danes podpisal pogodbi po javnem naročilu projekta novo urbano opremo za kolesarje. Osem novih kolesarnic je predvsem dodaten ukrep k že dosedanjim, s katerimi želi mestna uprava približati kolesarjenje kot bolj trajnostno odločitev prevoza in spodbuditi tudi k intermodalni uporabi kolesa in avtobusa, ena od lokacij je namreč tudi sedanja avtobusna postaja Kranj. Kar 218 tisoč evrov je po projektantski oceni vreden projekt, s katerim je MO Kranj uspešno kandidirala za EU sredstva, in sicer v okviru ukrepov na področju trajnostne mobilnosti Kohezijskega sklada, pri čemer lahko  mestna uprava pričakuje povrnitev upravičenih stroškov v vrednosti do 143 tisoč evrov.

Mestna uprava bo na osmih lokacijah postavila osvetljeno kolesarsko parkirišče z nadstrešnico in stojali za kolesa, na vsakem kolesarskem parkirišču bo postavila servisni stebriček s potrebnim orodjem za hitro popravilo koles in z možnostjo polnjenja e-koles in pa izvedla promocijske akcije ob zaključku del s ciljem ozaveščanja občanov o prednostih uporabe koles. Projekt bosta za MO Kranj izvedli Gorenjska gradbena družba d.d. iz Kranja, ki bo gradbena dela za ureditev kolesarnic izvedla v skupni vrednosti dobrih 59 tisoč evrov z DDV in Kovinopasarstvo Škoflek, Dušan Gašparič s.p. iz Celja, ki bo v vrednosti dobrih 122 tisoč evrov dobavil in montiral kolesarnice s servisnimi stebrički.

»S privlačnejšimi parkirišči za kolesa uresničujemo zaveze, dane v Celostni prometni strategiji (CPS) MO Kranj, kjer smo v okviru petih stebrov uspešne prihodnosti v tretjem stebru, tj. danosti za kolesarje, predvideli oblikovanje razmer za izkoriščanje možnosti kolesarjenja, med ukrepi pa predvideli postavitev parkirišč za parkiranje koles kot so kolesarnice, nadstrešnice, stojala za kolesa. V juliju smo s strani posredniškega organa MZI prejeli sklep o dodelitvi sredstev in dober mesec kasneje sta pogodbi po javnem naročilu za novo urbano opremo za kolesarje z naše strani že podpisani,« je današnji podpis komentiral župan ter dodal: »S projekti ne želimo čakati na novo sezono, kar bomo lahko, želimo speljati že letos«.

Izbor lokacij je župan komentiral: »Na izbor lokacij sta vplivala dva vidika; želeli smo spodbudili vsakodnevno kolesarjenje, zato so bile izbrane lokacije ob treh osnovnih in eni srednji šoli, kjer beležimo večje število otrok in mladostnikov, ki v šolo prihajajo s kolesom. Obenem pa so parkirišča dostopna tudi ostalim (npr. vadba odraslih v telovadnicah, bližina javnih ustanov ipd.). Na preostalih štirih lokacijah bodo kolesarska parkirišča locirana čim bližje vhodu v stavbo oziroma javni prostor.«

Nova urbana oprema za kolesarje na osmih lokacijah
Vseh osem lokacij, ki so predmet operacije Urbana oprema za kolesarje se nahaja v mestnem območju MO Kranj:

1. OŠ Stane Žagar;

2. OŠ France Prešeren;

3. OŠ France Prešeren, podružnica Kokrica;

4. Gimnazija France Prešeren;

5. Zdravstveni dom Kranj;

6. Avtobusna postaja Kranj;

7. Športni center Planina in

8. Mestno pokopališče Kranj.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.