Novice s področja prometa

17. februar, 2017
Pojasnilo Mestne občine Kranj glede Odloka o pravilih cestnega prometa na tukajšnjem območju

V Mestni upravi Kranj smo v zadnjem času na družbenih omrežjih zaznali nekaj neresničnih in zavajajočih informacij glede novega odloka, ki bo urejal promet v Kranju. Mestna občina Kranj tako s ciljem za celovito in predvsem resnično sliko daje pravilno informacijo glede novega odloka.
 
Odlok o pravilih cestnega prometa v mestni občini Kranj ne določa območij in cen dovolilnic, kot se napačno pojavlja na družbenih omrežjih. Res pa je, da ureja območja in parkirišča, namenjena parkiranju. Poudariti je potrebno, da je veljaven odlok zastarel, ki mestni upravi onemogoča transparentno delo, nadgradnjo sistemov in nadzor. Nov odlok pa je zbir predlogov in mnenj meščank in meščanov, rezultatov anket in pobud meščank in meščanov preko spletne aplikacije Kr.povej. Novi odlok tako le omogoča vzpostavitev treh con, ne pa tudi njihovega območja ali cen. Mestna občina Kranj bo z novim odlokom tako lahko uvedla dostavna mesta in parkirne dovolilnice na nekaterih območjih, kjer se bo izkazalo kot potrebno. S tem bomo zagotovili, da en stanovalec na parkirišču nima parkiranih deset osebnih ali dostavnih vozil, pač pa le eno oziroma dve. Odlok tudi ne določa cen za dovolilnice, nikjer tudi ne določa, da bo prva dovolilnica plačljiva. Obenem odlok predvideva možnost nadzora, da se prepreči  verižno izstopanje iz mestnega središča. Znano je namreč, da je največ kršitev v starem Kranju povzročeno z osebnimi vozili, ki se zadržujejo v območju za pešce na način, da mestno jedro zapustijo z veriženjem. Obenem nov odlok omogoča občutno krajši čas za izdajo dovolilnic, kar je bil eden izmed večjih očitkov stanovalcev v mestnem jedru. Ta hip je tudi izdano izdatno število dovolilnic osebam, ki morda do nje niti niso opravičeni, vendar veljavni odlok ne omogoča odvzem tovrstne dovolilnice.
 
Omeniti velja še, da se bodo cone in cene določale v stalnem stiku z meščankami in meščani. Mestna uprava bo na podlagi pridobljenih mnenj v prihodnosti pripravila sklep, ki ga bo sprejel mestni svet. Do same vzpostavitve novih con tako ne bo prišlo čez noč.