Novice s področja prometa

1. junij, 2017
V Kranju na najbolj nevarnih šolskih poteh ponovno preverjajo hitrosti in s tem vplive že izvedenih aktivnosti obveščanja na hitrost vožnje

S 1.6.2017 je Medobčinsko redarstvo Kranj pričelo s testnim spremljanjem hitrosti z radarjem, ki bo izmenično nameščen v enega izmed treh (kasneje štirih) postavljenih ohišij na varnostno najbolj obremenjenih lokacijah, ob šolskih poteh. Cilj je preveriti dejanske hitrosti na izbranih lokacijah ter preveriti učinkovitost dosedanjih aktivnosti za umiritev prometa. Na vseh lokacijah bodo potekale 14-dnevne testne meritve, katerih namen ni sankcioniranje prekrškov ampak ugotoviti dejansko stanje spoštovanja omejitev hitrosti. Končno poročilo in morebitni nadaljnji ukrepi za zagotovitev karseda varnih šolskih poti na teh odsekih pa bodo predstavljene 1.8.2017, torej mesec dni pred pričetkom šolskega leta.
 
MO Kranj na področju prometne varnosti posebno pozornost namenja zaščiti najšibkejših udeležencev v prometu, torej pešcem in kolesarjem. Neprilagojena hitrost je namreč najpogostejši vzrok prometnih nesreč, katerih posledica je smrt ali telesna poškodba udeleženca prometne nesreče. Z namenom umirjanja prometa je MO Kranj v letu 2016, na najbolj kritičnih odsekih šolskih poti postavila štiri stacionarna radarska ohišja, ki omogočajo stalno spremljanje hitrosti vozil. Prikrite meritve, ki so bile na lokacijah izvedene že pred postavitvijo ohišij so namreč pokazale na visoke prekoračitve hitrosti. V Žabnici na primer, je bila najvišja izmerjena hitrost osebnega vozila kar 141 km/h, omejitve hitrosti pa ni spoštovalo kar 80 % voznikov.
 
Preveriti želimo kako zelo učinkovito je opozarjanje in obveščanje
»Po postavitvi ohišij radarjev ob šolske poti, ki so bile kot najnevarnejše prepoznane prav za najranljivejše udeležence v prometu, smo vse Kranjčane in Kranjčanke redno obveščali o izmerjenih hitrostih. Varnost prebivalcev je bila in je še vedno pred kaznovanjem, zato želimo preveriti ali se je na teh kritičnih odsekih hitrost vozil po postavitvi radarskih ohišij in drugih aktivnosti dejansko zmanjšala. Z novimi meritvami bomo preverili ali je opozarjanje in obveščanje učinkovito, in ali se je kultura vožnje na teh odsekih spremenila. 14-dnevne testne meritve bodo ne le pokazatelj dejanskega stanja po opravljenih aktivnostih za umiritev prometa, temveč tudi osnova za morebitne dopolnilne ukrepe za dosego želene umiritve vožnje. Poudarjam, da gre za šolske poti, zato je v času pred pričetkom novega šolskega leta še dovolj časa, da zagotovimo umirjen promet in varno pot v šolo«, je najem radarja predstavil Mitja Herak, vodja Medobčinskega redarstva Kranj.
 
V Kranju trenutno tri, kmalu štiri ohišja za radarje.
V zadnjem letu so bila na območju MO Kranj postavljena štiri ohišja. V Mavčičah je bilo ohišje uničeno. Po rekonstrukciji avtobusnega postajališča pred osnovno šolo, ki trenutno poteka, bo ohišje postavljeno na novo lokacijo neposredno pred osnovno šolo, občasno pa tudi na začetku naselja gledano iz smeri Medvod. Mesta namestitve ohišij so bila v sodelovanju s policijo določena na podlagi predhodno izmerjenih hitrosti, predlogov s strani šol in prebivalcev. Na podlagi zbranih podatkov na vseh štirih cestnih odsekih se bo odločalo, kakšna in kolikšna je potreba po nadaljnjih aktivnosti za umiritev prometa (redni nadzor hitrosti na določenih odsekih v MO Kranj), predvsem pa ocenilo učinkovitost dosedanjih izvedenih aktivnosti.

Lokacije postavljenih ohišij radarjev:
-      Cesta Staneta Žagarja (mesto kjer šolska pot za OŠ Simon Jenko center prečka Cesto Staneta Žagarja);
-      Bleiweisova cesta (pri OŠ Franceta Prešerna);
-      Žabnica (pri podružnični OŠ Stražišče) in
-      Mavčiče (pred enoto podružnične OŠ in na začetku naselja Mavčiče iz smeri Medvod).

Cesta Staneta Žagarja: Tudi novo krožišče bo delno umirilo promet
Prvo ohišje skupaj s stacionarnim radarjem je bilo postavljeno prav na Cesti Staneta Žagarja, ker je tam šolska pot in povezava med stanovanjskim naseljem in centrom mesta. Poskusne meritve so pokazale tudi več kot 1500 prekoračitev hitrosti dnevno.
Na vprašanje zakaj za umiritev vožnje že sedaj ne izrabljajo najučinkovitejšega orodja, tj. sankcioniranje s plačilnim nalogom, Mitja Herak odgovarja: »Na odsekih, kjer tudi občani utemeljeno zahtevajo ukrepe za umiritev prometa, poskusimo najprej s postavitvijo dodatne prometne signalizacije, prometne opreme in z ostalimi razpoložljivimi sredstvi. V Mavčičah, kjer so bile dokazane prekoračitve in s tem utemeljenost želja občanov, se je na primer že z namestitvijo dodatne prometne opreme odstotek prekoračitev hitrosti zmanjšal iz 66 na 56 %, kar pa je še vedno občutno preveč. Namen MO Kranj je umiritev prometa ter zmanjšanje hitrosti in ne polnjenje proračuna s kaznimi. Na Cesti Staneta Žagarja prav v teh dneh poteka razpis za izgradnjo krožišča pri Sodišču v Kranju – tega čakamo že lep čas – kar bo zagotovo dodatno prispevalo k nižjim hitrostim. Res upamo, da nam ne bo potrebno poseči po strožjih ukrepih. Če z informiranjem, osveščanjem in tehničnimi ovirami (tam kjer jih je možno postaviti) kljub vsemu ne bomo dosegli želenih umiritev prometa po naših cestah, bomo v Kranju prisiljeni poseči tudi po sankcioniranju kršitev ugotovljenih s stacionarnim radarjem«.

Stopnja pričakovanja voznika, da bo v primeru kršenja predpisov odkrit in sankcioniran, je še vedno dejavnik, ki najbolj vpliva na odločitev voznika ali bo predpise kršil ali ne
Kot je povedal vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, Mitja Herak, je pri zmanjšanju prekrškov še vedno najbolj učinkovito zavedanje voznika, da bo, če bo kršil prometne predpise, odkrit in sankcioniran: »Če je ta stopnja pričakovanja dovolj visoka, vozniki prekrškov ne delajo (oz. jih delajo bistveno manj). Povedano drugače, če odkrijemo in sankcioniramo vsakega voznika, ki bo kršil predpis, kršitev ne gleda na višino kazni praktično ne bo, po drugi strani pa je lahko sankcija enormna, a če ne sankcioniramo nikogar, bodo vozniki predpise kršili. Stopnja zavedanja, da je ravnanje nevarno in ni sprejemljivo, je v Sloveniji žal še vedno zelo majhno.«