Parkirišča

Parkirišča v lasti Mestne občine Kranj:

 

Parkirišča za dolgotrajno parkiranje v coni 2:

 • parkirišče »Jelenov klanec« (Ljubljanska cesta)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkirišče je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico.

 • vzdolžna zunanja parkirna mesta Huje (Likozarjeva ulica)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.

 • poševna parkirna mesta pred Gorenjsko banko (Bleiweisova ulica)

Parkirnina za eno uro znaša 0,60 EUR. Vsaka nadaljnja ura znaša 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.

 • parkirišče »Zdravstveni dom« za zapornico (Kidričeva cesta)

Prva ura parkiranja je brezplačna. Nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro.

 • parkirišče »Huje« za zapornico (Likozarjeva ulica)

Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkirišče je časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico.

 • ograjeno parkirišče »Čebelica« (Cesta 1. maja)

Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Nadaljnja ura je 0,60 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Parkirišče časovno neomejeno in brezplačno ga lahko uporabljajo stanovalci starega mestnega jedra z dovolilnico.

 

Parkirišča za kratkotrajno parkiranje do 2 uri v coni 1:

 • parkirišče Slovenski trg, pred stavbo Mestne občine Kranj
 • parkirišče Slovenski trg, ploščad »Brioni«

Prva ura na parkiriščih za kratkotrajno parkiranje je brezplačna s parkirno kartico Mestne občine Kranj. Vsaka nadaljnja ura je 1 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro. 

 

Parkirišča za kratkotrajno parkiranje do 2 uri v coni 1:

 • parkirišče Slovenski trg, med »Delavskim domom in Globusom«

Parkirnina za eno uro znaša 1,00 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro in ob sobotah med 7. in 13. uro. 

 

 

Parkirno kartico lahko kupite v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, pri avtomatu pred stavbo občine ali pri Turistično informacijskem centru na Glavnem trgu 2 v Kranju. Cena kartice je 4 ali 8 EUR. 

Kartico vstavite v parkomat in izberete čas parkiranja 1 ura. Uporabnik lahko s posamezno parkirno kartico izdano s strani Mestne občine Kranj pridobi pravico 1 uro brezplačnega parkiranja na parkirnih mestih pred stavbo Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, vendar največ enkrat dnevno 1 uro. 

 

Parkirnina kartica izdana s strani Mestne občine Kranj velja eno leto od prve uporabe na parkomatu.

 

Parkirišče »Stara Sava« (Gregorčičeva ulica) je sestavljeno iz zgornjega in spodnjega dela. 

Zgornji del parkirišča Stara Sava: Prvi dve uri parkiranja sta brezplačni. Nadaljnja ura je 1 EUR. Parkirnina se zaračuna od ponedeljka do petka, med 6. in 20. uro ter ob sobotah med 6. in 13. uro 

Spodnji del je namenjen abonentom, cena mesečnega najema parkirnega prostora znaša 33 EUR na mesec. Na spodnjem delu je urejeno tudi postajališče za avtodome, opremljeno s priključkom za elektriko in vodo, platojem za praznjenje umazane vode in praznjenje kasete.

 

Upravljamo tudi z vstopno - izstopnim sistemom v mestno jedro Kranja, kjer velja naslednji režim parkiranja:

 • dovoljen čas za redno dostavo je od 6. do 10. ure z dovolilnico za redno dostavo, izven tega časa je vstop dovoljen le z izredno dovolilnico za izredno dostavo Mestne občine Kranj;
 • cena parkiranja na parkirnih mestih za enkraten vstop je 5 EUR do 2 uri  od vstopa v območje za pešce, plača se predhodno na blagajni pred vstopom v območje;
 • cena parkiranja na parkirnih mestih za dnevni dostop je 24 ur od prvega vstopa v območje za pešce, in znaša 10 EUR, plača se predhodno na blagajni pred vstopom v območje. V 24 urah je možno več vstopov/izstopov, vendar posamezen vstop ne sme biti daljši od 2 ur od vstopa v območje za pešce.

 

Do konca leta 2019 se namerava razširiti območje dolgotrajnega parkiranja na Stritarjevi, Mladinski, Gregorčičevi ulici, v ulici med Mladinsko in Stritarjevo, na Cesti Staneta Žagarja in Iva Slavca.

 

Če pride do težav oz. potrebujete pomoč, nas pokličite na dežurno številko. S parkirnimi napravami lahko upravljamo tudi na daljavo.

 

Kontakt:

Upravljalec parkirišč je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., Kranj.

Dežurna številka: 030 610 450

 

Parkirna kartica 

Parkirno kartico (4 oz. 8 €) kupite v sprejemni pisarni v pritličju Mestne občine Kranj in v Turistično informacijskem centru v starem Kranju, Glavni trg 2. Uporabnik lahko s posamezno parkirno kartico izdano s strani Mestne občine Kranj pridobi pravico 1 uro brezplačnega parkiranja na parkirnih mestih pred stavbo Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Kartico vstavite v parkomat in izberete čas parkiranja npr. »1 ura«. 

 

Zakaj je dobro imeti kartico?

Z njo lahko vsak dan eno uro brezplačno parkirate pred stavbo Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj in opravite opravke ter jo imate vedno pri roki. Tako ne boste npr. iskali ustreznih kovancev ali uporabljali mobilnega telefona za plačevanje parkirnine.

 

Kako plačamo parkirnino? 

Na parkiriščih, kjer je parkiranje plačljivo, uporabniki parkirnino lahko plačajo z gotovino, s parkirno kartico MO Kranj, mobilnimi telefoni ali plačilno-kreditnimi karticami. Parkirnina kartica izdana s strani Mestne občine Kranj velja eno leto od prve uporabe na parkomatu.


Vozni redi: