Novice s področja sociale

19. november, 2013
Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Evropski teden zmanjševanja odpadkov poteka v času od 16. do 24. novembra 2013 in v tem času želi Fundacija Vincenca Drakslerja – socialno podjetje aktivno sodelovati pri prepoznavanju možnosti zmanjšanja rabe virov in ponovne rabe. Cilj je izvajanje ukrepov za povečanje ozaveščenosti o omejenosti virov in odgovorno ravnanje z odpadki. Ukrepi, ki se izvajajo letos v okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov (European Week for Waste Reduction EWWR) obravnavajo 3R: zmanjšanje odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje odpadkov. Fundacija Vincenca Drakslerja so.p. s svojim delovanjem na področju ponovne rabe skupaj s partnerji Komunalo Kranj d.o.o. in CPU d.o.o, so.p. želi promovirati ponovno rabo. S svojim delom želijo spodbujati aktivnosti za ponovno rabo, ki imajo pomembno vrednost za trajnostni razvoj, ki ne le spodbuja varovanje okolja s preprečevanjem nastajanja odpadkov, ampak prispeva tudi k družbenim ciljem, kot so boj proti revščini, socialni vključenosti in enakosti , ustvarjanju delovnih mest in še veliko več. Ponovna raba ima pomembno vlogo pri reševanju okoljskih problemov, ki jih rešujemo na podjetniški način z vključevanjem težje zaposljivih, pri čemer se v vsakem lokalnem okolju prilagajajo glede na potrebe tamkajšnjih prebivalcev in zaposlujejo lokalno delovno silo. Vključujejo različne ciljne skupine, sodelujemo z ustanovami za potrebe poklicne rehabilitacije in omogočamo sodelovanje prostovoljcem. Razvijamo nove poklice in spodbujamo obrtne poklice, ki jih primanjkuje. S ciljem promocije ponovne rabe, vabijo občanke in občane, da izdelke in predmete, ki jih ne potrebujejo, ne uničijo, pač pa jih oddajo za namen ponovne rabe. V Fundaciji Vincenca Drakslerja so.p. bodo te predmete obnovili in jim dali novo vrednost. Rabljene predmete, ki jih ne potrebujete več, pa so še vedno uporabni, lahko oddate na zbirnem centru Zarica v Kranju in v Domu Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču. Tam lahko tudi kupite obnovljene predmete po ugodni ceni.