CSD Gorenjska (Enota Kranj)

Center za socialno delo Gorenjska

 

Enota Kranj


Koroška cesta 19
4000 Kranj
Telefon: 04/25 68 720
Faks: 04/25 68 722
E-pošta: gpcsd.kranj@gov.si

Direktorica CSD Gorenjska: mag. Urška Repar Justin

Direktor enote Kranj: Marjan Podbevšek


Center za socialno delo Kranj: izvaja naloge dane z javnim pooblastilom. Javna pooblastila so naloge, katere izvaja Center za socialno delo na podlagi številnih zakonskih, podzakonskih in drugih predpisov. Kar okoli 50 jih je. Največji obseg pooblastil izhaja iz:
- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ureja posvojitve, rejništvo, skrbništvo, ukrepe za zaščito otrok, njihovih pravic in koristi ter posamezne naloge za varstvo družine in otrok,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki zagotavlja pravico posameznika do različnih oblik starševskega dopusta ob in po rojstvu otroka, družinske prejemke ter pravico staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva,
- Kazenski zakon,
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
- Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb.

 

Informacije po telefonu na številki

04/2568720

 

Uradne ure
Ponedeljek: 8-15
Sreda: 8-17
Petek: 8-13

 

Poslovni čas
Ponedeljek: 8-15
Torek: 8-15
Sreda: 8-17
Četrtek: 8-15
Petek: 8-13


Poleg tega za Mestno občino Kranj in njene občane CSD Kranj izvaja naslednje programe:
- Razdelilnica hrane
- Škrlovec, dnevni center za mlade in družine
- Zavetišče za brezdomce
- Center za odvisnosti (Labirint in Katapult)
- Reintegracijski center
- Enkratna denarna socialna pomoč in novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok