Enkratna denarna socialna pomoč

Enkratna denarna socialna pomoč je namenjena državljanom Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in v Mestni občini Kranj tudi stalno prebivajo in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev stiske in so se znašli v posebnih socialnih razmerah, tako da potrebujejo enkratno socialno pomoč.

 

Postopke o enkratni socialni pomoči za Mestno občino Kranj izvaja in o njej odloča Center za socialno delo Kranj
 

Informacije po telefonu na številki 04/2568720

E-pošta: gpcsd.kranj@gov.si
Direktor CSD Kranj: Marjan Podbevšek

 

Uradne ure
Ponedeljek: 8-15
Sreda: 8-17
Petek: 8-13

 

Poslovni čas
Ponedeljek: 8-15
Torek: 8-15
Sreda: 8-17
Četrtek: 8-15
Petek: 8-13