Varstveno delovni center Kranj

Varstveno delovni center Kranj

 

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod.
 
V sestavi VDC Kranj so organizacijske enote:

  • enota Kranj (sedež in uprava),
  • enota Škofja Loka,
  • enota Tržič,
  • enota Šenčur,
  • posebno institucionalno  varstvo odraslih  - bivalna enota  Škofja Loka.


VDC Kranj izvaja  socialno varstveni storitvi:

  • storitev  vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Storitev je financirana iz proračuna RS – Ministrstvo za delo, družino,  socialne zadeve in enake možnosti ter je za uporabnike v celoti brezplačna. Storitev se izvaja dnevno od ponedeljka do petka v trajanju najmanj 5 in največ 8 ur dnevno.
  • storitev celodnevnega,  posebnega institucionalnega varstva odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki le tem   nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. Storitev   izvaja v  bivalni enota Škofja Loka  nepretrgoma  vse  dni v letu in sicer -16 urno institucionalno varstvo  /   od 15.  ure dalje,   od  ponedeljka do petka in 24 ur - ob sobotah, nedeljah in  praznikih. Storitev se financira iz materialnih sredstev uporabnika, njegovega morebitnega premoženja,  doplačnik  storitve so  občine, kjer imajo  uporabniki prijavljeno  stalno bivališče.

 

 

VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ
KIDRIČEVA CESTA 51
4000 KRANJ


Odgovorna oseba: direktorica Mirjana Česen
TELEFON: 04/ 280 55 10
FAX: 04/ 280 55 29
E: vdc.kranj@siol.net