Novice iz področja športa in predstavitev športne infrastrukture

30. maj, 2012
Paraolimpijski športni dan

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez bo, v sodelovanju z Zvezo za šport otrok in mladine Slovenije in Zvezo za šport invalidov Slovenije - POK, v začetku junija izvedel posebno akcijo, ki bo podpora prizadevanjem za uveljavitev športa invalidov. Akcija poteka v sklopu projekta Športna mreža enakih v okviru katere je bila podana pobuda, da se uvede posebno aktivnost PARAOLIMPIJSKI ŠOLSKI ŠPORTNI DAN.

 

Nevladne organizacije tudi na področju športa izvajajo vrsto aktivnosti za otroke in mlade invalide. Zavedajo se, da je šport pomemben del kakovosti življenja otrok in mladine. Zato gibalno ali drugače ovirani otroci ne bi smeli biti prikrajšani. Pravzaprav nasprotno, skupaj bi jim celotna družba morala nameniti več pozornosti. Pri tej akciji želijo opozoriti na pomen športa, pomen nevladnega sektorja, pri zagotavljanju boljših pogojev in pa tudi na izboljšanje pogojev za ciljne skupine invalidov.

Mednarodni paraolimpijski komite (IPC) si podobno kot Zveza za šport invalidov-Paraolimpijski komite Slovenije (ZŠIS-POK) prizadeva za uveljavitev športa invalidov kot enakopraven in polnopraven vidik športa. Pri tem poskušajo premagati veliko predsodkov, ki se v zvezi z invalidi pojavljajo v družbi. Kljub temu pa se je zlasti v Evropi in Severni Ameriki začel uveljavljati koncept polnopravne integracije invalidov v šolski sistem in druge družbene podsisteme med katere spada tudi šport. Eno od sredstev IPC-ja je poskus širom sveta vpeljati tako imenovani paraolimpijski šolski dan v osnovnošolski sistem preko obveznega šolskega programa. Paraolimpijski šolski dan temelji na predstavitvah športa invalidov, skupnem izvajanju športa invalidov in neinvalidov, delavnicah z vrhunskimi športniki invalidi, kjer slednji predstavijo svojo športno kariero in zgodbo, pa tudi širše z delavnicami, ki govorijo o problemih z invalidnostjo širše v družbi.

 

Osnovni cilji programa so preko delavnic in predavanj vzpostaviti pri otrocih:
1. Spoštovanje do športnih dosežkov invalidov
2. Spoštovanje in sprejemanje individualnih razlik
3. Šport kot človekova pravica invalidov
4. Krepitev in socialni vidik športa invalidov

Paraolimpijski šolski dnevi predstavljajo poleg spoznavanja športa invalidov tudi druženje in spoznavanje z invalidi, saj lahko različne športne aktivnosti izvajajo tako invalidi kot neinvalidi skupaj. Končni cilj je spoznavanje drugačnosti, njeno razumevanje in polnopravna vključenost invalidov v vseh družbenih segmentih. Šport pri tem predstavlja eno najbolj učinkovitih orodij za doseganje teh ciljev.
 

 

Oglejte si: Elektronska oblika plakata