Novice iz področja športa in predstavitev športne infrastrukture

12. december, 2012
OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA ŠPORTNA PRIZNANJA

Zavod za šport Kranj je v ponedeljek, 11. decembra 2012, objavil javni razpis za športna priznanja v Mestni občini Kranj za leto 2012. Tudi letos bodo športnikom, športnim ekipam in delavcem podelili priznanja v štirih kategorijah: športni znak Kranja, mala športna plaketa Kranja, velika športna plaketa Kranj in športna nagrada Kranja. Na razpisu s svojimi predlogi sodelujejo vsi občani in športna društva v mestni občini Kranj, predlagajo pa lahko športnike, športne ekipe in delavce, ki so rezultate dosegli v letošnjem letu. Predlogi za priznanja morajo biti na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki so na voljo na spletni strani Zavoda za šport (www.zsport-kranj.si) in na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si; rubrika Javni razpisi in naročila). Dostavljeni pa morajo biti v zaprtih pisemskih ovojnicah do 15. januarja 2013.