Novice iz področja športa in predstavitev športne infrastrukture

18. december, 2018
Razpis za športna priznanja

Zavod za šport Kranj in MO Kranj objavljata razpis za športna priznanja za leto 2018. Predloge za prejemnike priznanj je potrebno oddati do 15. januarja 2019. Športnika, ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem in da ima predlagani stalno bivališče v Kranju ali pa nastopa za kranjski klub oz. društvo. Razpis in pravilnik sta dosegljiva na spletni strani Zavoda za šport Kranj (www.zsport-kranj.si) in na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si) pod rubriko Javni razpisi in naročila.