Novice in predstavitev turističnih znamenitosti

21. januar, 2016
Skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V Slovenskih Konjicah se je 20. januarja 2016 sestala letna skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS), ki sta se je iz Kranja po pooblastilu župana udeležila direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe in Nada Bogataj Kržan iz Kabineta župana. Potrjeno je bilo poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2015 ter sprejeta program dela in finančni načrt za leto 2016.


V letu 2016 bo največja pozornost posvečena izdelavi nove spletne strani ter strategiji trženja zgodovinskih mest ter sodelovanju z STO, ki bo vključila zgodovinska mesta v svoj nov trženjski koncept. Ob 15-letnici delovanja bo združenje jeseni izdalo monografijo Dragocenosti v starih mestnih jedrih avtorice prof. dr. Žive Deu s Fakultete za arhitekturo. V publikaciji bo zajetih več obnov objektov v starih mestnih jedrih 12-tih članic  ZZMS (Idrija, Koper, Kranj, Kostanjevica na Krki, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič, Žužemberk). Članice si bodo še bolj kot v preteklem letu prizadevale za medsebojno informiranost o večjih dogodkih in za promocijo prek različnih oblik obveščanja (izdelan je bil tudi koledar, v katerega je vsaka članica vključila 2-3 večje prireditve, ki so bile posredovane tudi STO). Združenje se bo s posameznimi mesti prijavilo na razpis INTEREG Slo.-Hrvaška in Slo.-Avstrija ter produktni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, nadaljevalo pa bo tudi program »Šola prenove« v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Organizirane bodo štiri delavnice: Kdo dela na dediščini (Restavratorski center Ljubljana), Sanacija apnenih ometov (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana), Delavnica za arhitekte, projektante in študente (Fakulteta za arhitekturo) in Delavnica za restavracijo stavbnega pohištva (Srednja lesarska šola Škofja loka).