Novice in predstavitev turističnih znamenitosti

26. avgust, 2016
Zbiramo turistične novosti v Mestni občini Kranj

Zavod za turizem in kulturo Kranj išče inovativne produkte na področju turizma. Sem sodijo vsi produkti (storitve in blago), ki so nastali na novo, so v začetni razvojni fazi oz. so idejna zasnova.

Mestna občina Kranj je v strategiji razvoja turizma zapisala, da je njeno poslanstvo navdušiti Kranjčanke in Kranjčane za izkoriščanje poslovnih in zaposlitvenih priložnosti v turizmu ter partnersko sodelovanje pri oblikovanju tržno zanimivih zgodb, ki bodo zaradi edinstvenosti, pristnosti in kakovosti v Kranj pritegnile več (tujih) turistov, povečale njihovo potrošnjo in s tem širile koristi od turizma v lokalnem okolju. Zavod za turizem in kulturo Kranj vidi kot eno izmed rešitev v  povečanju števila inovativnih in kakovostnih turističnih produktov, po katerih bo občina prepoznana kot atraktivna turistična destinacija, ki jo je nujno obiskati. Zato vabi vse zainteresirane, da pošljete opis vaših turističnih novosti, idej in projektov, kot je opredeljeno v nadaljevanju.

V ta namen je objavljen poziv za oddajo ponudb na povezavi http://www.btps.si/depositview.aspx?dpid=2578&lng=sl

Vse zainteresirane vabimo, da oddajo svoje predloge.