Novice in predstavitev turističnih znamenitosti

25. januar, 2016
Velik odziv na srečanju turističnih, gostinskih in drugih ponudnikov Kranja

Spoznavno srečanje je ponudilo priložnost, da se zainteresirani dogovorijo o skupnem delu za razvoj Kranja kot odlične prepoznavne turistične destinacije in o drugih ponudbah.

Kranj, 22. januar 2016 – Zavod za turizem Kranj je v sodelovanju z Mestno občino Kranj pripravil uvodno srečanje, kjer so se sestali turistični ponudniki, organizatorji dogodkov, ponudniki nastanitev, turistični vodniki, gostinci in trgovci iz Kranja. Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe je na srečanju poudaril, da je cilj zavoda združiti ponudnike v konkurenčno sposobno in razvojno naravnano celoto. »Kranj je turistična destinacija v razvoju, ki ima dobre potenciale za rast in razvoj. Mestna občina Kranj je v zadnjih letih investirala več kot 15 milijonov evrov v prenovo trgov, ulic in objektov kulturne dediščine, obisk osrednjih prireditev je v porastu in Kranj ima resnično velik potencial, tako v ljudeh kot v lokaciji.«


Glede na področja ponudbe zainteresiranih so se na srečanju oblikovale tudi delovne skupine in se dogovorile za nadaljnja delovna srečanja. Zavod za turizem in kulturo Kranj pa bo skrbel za povezovanje ponudnikov ter koordinacijo.
Množičen obisk srečanja mestu Kranj daje upanje in potrditev, da so Kranjčani pripravljeni na sodelovanje ter v skupno dobro.

Besedilo: Ines Zabret, MO Kranj
Foto: Srečko Štagar, Zavod za turizem in kulturo Kranj