Novice in predstavitev turističnih znamenitosti

29. september, 2016
Na poti k Združenju mestnega marketinga Slovenije

Zgled dobrih praks pri zagonu novih vsebin v starih mestnih jedrih slovenskih mest – Živahnost Pirana po umiku prometa iz mesta

V sredo, 28. oktobra 2016, je bila Občina Piran gostiteljica predstavnikov mestnih marketingov slovenskih mest in Gospodarske zbornice Slovenije. Svetovalec župana Občine Piran Denis Goja je gostom predstavil, kako so se v občini lotili oživljanja starega mestnega jedra Pirana. Največji premik je bil dosežen, ko so začeli umikati promet iz mesta. Z odločitvijo, da zaprejo promet v mestu, je bilo prodano tudi veliko hiš v mestu, Piran je postal je živahno mesto. Še vedno pa pogrešajo iniciativo pri povezovanju vseh deležnikov v mestu, da bi bili lahko še boljši.


Skupina predstavnikov dvanajstih mestnih marketingov Slovenije vidi prihodnost v izmenjavi dobrih praks in v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in s SPIRIT-om. Zato se želijo tudi formalno združiti v konzorcij za pospeševanje menedžmenta mestnih središč, ki bo koordinator in strokovna podpora aktivnostim na podlagi domačih in tujih dobrih praks.  Cilj je razviti učinkovit in usklajen vseslovenski model menedžmenta mestnih središč, ki bi odgovoril na izzive pomanjkanja ponudbe zaradi novih oblik prodaje in potrošništva. Želi prispevati k vsestranskemu in skladnemu razvoju kakovosti mestnih bivalnih okolij tudi v teh novih razmerah. Na podlagi sodelovanja s tujimi mesti in strokovnjaki s področja mestnega menedžmenta pa želijo dobiti tudi znanja za doseganje zastavljenih ciljev. Pri tem so pomembne vsebine, ki so osnova za sodelovanje mest, trenutno dvanajstih, interes pa kažejo tudi vedno novi, saj se po vseh mestih srečujejo s podobnimi izzivi, kako stara mestna jedra narediti ponovno živahna. Pri tem so nekatera že dokaj uspešna in lahko delijo izkušnje.