Javni zavodi

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Gosposvetska ul. 9
Direktor: Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
Telefon: 04 20 82 000

Zdravstveni dom Kranj

Gosposvetska ul. 10
Direktor: Lili Žura, dr.med.
Telefon: 04 20 82 000

Nujna medicinska pomoč
Vodja: Mitja Mohor, dr.med.
Telefon: 04 20 82 000

Zobna poliklinika Kranj

Gosposvetska ul. 8
Direktorica: v.d. direktorja Alja Prezelj, univ. dipl. prav.
Telefon: 04 20 82 000

 

Gorenjske lekarne

Gosposvetska ul. 12
Direktorica: Romana Rakovec, mag. farm.
Telefon: 20 16 100

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Območna enota Kranj, Zlato polje 2
Direktor območne enote: Srečko Erznožnik, univ. dipl. ekon.
Telefon: 04 23 70 100

 

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Gosposvetska ul. 12
Telefon: 04 20 17 100
Direktorica: mag. Irena Grmek Košnjek, dr.med.spec.klinične mikrobiologije

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Območna enota Kranj, Stara c. 11
Direktor območne enote: Milena Paulini
Telefon: 04 28 09 550