Sporočila po seji Sveta

3. marec, 2016
Vpis predšolskih otrok v javne vrtce in vrtce s koncesijo za šolsko leto 2016/2017

Mestna občina Kranj obvešča o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2016/2017.
Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od torka 1. marca 2016 do četrtka 10. marca 2016 v času uradnih ur.
Podatki za vpis v vrtec so objavljeni na spletnih straneh posameznih vrtcev. V spodnji tabeli so navedene kontakti z telefonskimi številkami in e-naslovi.