Sporočila po seji Sveta

19. december, 2018
V Kranju slavnostno zaprisegel župan Matjaž Rakovec

Kranj, 19. december 2018 - »Prisegam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bom deloval za blaginjo Mestne občine Kranj, njenih občank in občanov,« je na ustanovni seji mestnega sveta zaprisegel novi župan Matjaž Rakovec. V uvodnem nagovoru je svetnicam in svetnikom čestital k izvolitvi in zagotovil, da županovanje jemlje kot odgovornost delovanja v interesu in za dobrobit vseh občank in občanov ter v javno dobro. Hkrati je mestne svetnike in svetnice tudi že pozval k oddaji predlogov, saj bodo lahko le tako skupaj zagotovili, da bo v Kranju še boljše: »Kranj zmore več. Skupaj z vami.«

Župan MO Kranj Matjaž Rakovec bo funkcijo župana opravljal poklicno, na ustanovni seji je že imenoval podžupana Janeza Černeta, ki bo funkcijo podžupana opravljal poklicno. Celoten nagovor župana in posnetek ustanovne seje Sveta MO Kranj, ter vse fotografije s slavnostne seje bodo v kratkem objavljene na družbenem omrežju Facebook, na profilu Mestne občine Kranj.

Mestni svet je potrdil mandate 33 svetnicam in svetnikom, sestava enajstih strank Sveta Mestne občine Kranj za mandat 2018-2022 pa je naslednja:

 • Zoran za Kranj
 • SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 • SD - SOCIALNI DEMOKRATI
 • Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar
 • Igor Velov - LISTA ZA RAZVOJ KRANJA
 • LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
 • NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
 • SLRP - STRANKA ZA ENAKOMEREN LOKALNI RAZVOJ IN PODJETNOST
 • PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
 • LEVICA
 • DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE


Predstavitev posameznih svetnikov in svetnic bo v naslednjih dneh (po uradnem fotografiranju novoizvoljenih članov Sveta) vidna tudi na spletni strani. https://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/mestni_svet/predstavitev_sveta

V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatnem obdobju 2018 – 2022 so bili imenovani: za predsednika Janez Černe,  za podpredsednico

Saša Kristan in člane Zoran Stevanović, Damjana Piškur in Igor Velov. Sklep o imenovanju prične veljati naslednji dan po sprejemu na seji mestnega sveta.

Po zaključku seje sta si novi župan Matjaž Rakovec in bivši župan Boštjan Trilar izmenjala tudi simbolični darili, Boštjan Trilar je županu predal poseben izvod Prešernovih poezij, župan pa se je za dosedanje delo zahvalil z grafiko Kranja.

Ustanovna seja novega Sveta Mestne občine Kranj je bila zaključena v dobri uri.