Bilatelarno sodelovanje

Izvajalci bilateralnega mednarodnega sodelovanja Mestne občine Kranj so:

  •     uradi in službe Mestne uprave Mestne občine Kranj,
  •     ustanove, ki jih je ustanovila Mestna občina Kranj,
  •     organizacije civilne družbe,
  •     gospodarske družbe preko Pisarne za podjetja Mestne občine Kranj.

 

 

Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga (so)financira Mestna občina Kranj
Navodilo za vsebinsko in finančno poročanje o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga ne (so)financira Mestna občina Kranj
Koledar bilateralnega mednarodnega sodelovanja