ETS na področju športa

Mestna občina Kranj v želji po večji vključenosti športnih organizacij pri oblikovanju športnih prireditev in večje možnosti delovanja na svoji spletni strani posreduje in objavlja razpise Evropske unije, ki zadevajo evropsko teritoralno sedelovanje. Spletno mesto sprotno posodabljamo. Za vsebino razpisa je odgovorna izključna pristojna evropska institucija, besedilo ne predstavlja programske usmeritve ali zaveze Mestne občine Kranj.

 

RAZPIS: EVROPSKE KOMISIJE ZA ŠPORT - UKREPI NA PODROČJU ŠPORTA IN ŠPORTNIH PRIREDITEV ZA LETO 2017:

 

Rok za oddajo vlog: 12. maj 2018 do 12. ure

Rezultati razpisa: 5 mesecev po roku za oddajo vlog

Podpis pogodbe: 6 mesecev po roku vlog

Vrednost pogodbe: do 500.000 EUR oziroma do 80% vseh upravičenih stroškov projekta

Financiranje: Evropska unija vam po podpisu pogodbe nakaže 70% sredstev, ostalih 30% pa po oddaji končnega poročila. Vmesnih poročil ni potrebno pošiljati. (glej opombo)

Mehanizem financiranja: dejanski stroški


Podrobnosti razpisa objavljamo na tej povezavi.

 

Opomba: Upoštevajte, da so okvirni datumi, ki so navedeni v zgornji razpredelnici, zgolj splošne narave in ne pomenijo pravne obveznosti. Evropska komisija oziroma njen organ lahko zmanjšata omenjene časovne okvirje. Podobno velja za navedene načine plačila. Potrebno je upoštevati, da se bodo opisani pogoji na splošno uporabljali. Vendar da se lahko glede na posamezne okoliščine zadevne organizacije prijaviteljice ali konzorcija (npr. glede na finančno zmogljivost) zagotovijo drugačne ureditve v sporazumu ali sklepu o dotaciji. Evropska komisija lahko odobri 100% vnaprejšnje sofinanciranje. V primeru pomanjkanja odobrenih sredstev EU za zadevno proračunsko leto se lahko plačila v okviru predhodnega financiranja nadalje zmanjšajo.

 


 

RAZPIS: EVZ 2018

 

Rok za oddajo vlog: 1. september 2018 do 12. ure

Rezultati razpisa: 1 mesec po roku za oddajo vlog

Podpis pogodbe: 2 mesecev po roku vlog

Vrednost pogodbe: do 35.000 EUR oziroma do 80% vseh upravičenih stroškov projekta

Financiranje: Evropska unija vam po podpisu pogodbe nakaže 70% sredstev, ostalih 30% pa po oddaji končnega poročila. Vmesnih poročil ni potrebno pošiljati. (glej opombo)

Mehanizem financiranja: dejanski stroški


Podrobnosti razpisa objavljamo na tej povezavi.

Opomba: Upoštevajte, da so okvirni datumi, ki so navedeni v zgornji razpredelnici, zgolj splošne narave in ne pomenijo pravne obveznosti. Evropska komisija oziroma njen organ lahko zmanjšata omenjene časovne okvirje. Podobno velja za navedene načine plačila. Potrebno je upoštevati, da se bodo opisani pogoji na splošno uporabljali. Vendar da se lahko glede na posamezne okoliščine zadevne organizacije prijaviteljice ali konzorcija (npr. glede na finančno zmogljivost) zagotovijo drugačne ureditve v sporazumu ali sklepu o dotaciji. Evropska komisija lahko odobri 100% vnaprejšnje sofinanciranje. V primeru pomanjkanja odobrenih sredstev EU za zadevno proračunsko leto se lahko plačila v okviru predhodnega financiranja nadalje zmanjšajo.