Evropsko področno sodelovanje

Razvojno sodelovanje s pobratenimi mesti izvaja Pisarna za podjetja Mestne občine Kranj skupaj s službo pristojno za mednarodno sodelovanje. Razvojno sodelovanje preko evropske kohezijske politike izvaja Služba za evropska sredstva ter Projektna pisarna Mestne občine Kranj. Evropsko področno sodelovanje (teritorilano) izvaja Služba za stike z javnostjo in protokol Mestneo občine Kranj oziorma pristojni Urad za komuniciranje.

 

Področno sodelovanje na področju izobraževanja:

Mestna občina Kranj v želji po večji vključenosti izobraževalnih ustanov v mednarodnem okolju, na svoji spletni strani posreduje in objavlja razpise Evropske unije, ki zadevajo evropsko teritoralno sedelovanje. Spletno mesto sprotno posodabljamo. Za vsebino razpisa je odgovorna izključna pristojna evropska institucija, besedilo ne predstavlja programske usmeritve ali zaveze Mestne občine Kranj.

 

Področno sodelovanje na področju mladine:

Mestna občina Kranj v želji po večji vključenosti mladinskih organizacij pri oblikovanju mladinskega delovanja in večje možnosti delovanja mladinskih organizacij, na svoji spletni strani posreduje in objavlja razpise Evropske unije, ki zadevajo evropsko teritoralno sedelovanje. Spletno mesto sprotno posodabljamo. Za vsebino razpisa je odgovorna izključna pristojna evropska institucija, besedilo ne predstavlja programske usmeritve ali zaveze Mestne občine Kranj.

 

Področno sodelovanje na področju kulture:

Mestna občina Kranj v želji po večji vključenosti kultrnih organizacij pri oblikovanju kulturnih prireditev in večje možnosti delovanja na svoji spletni strani posreduje in objavlja razpise Evropske unije, ki zadevajo evropsko teritoralno sedelovanje. Spletno mesto sprotno posodabljamo. Za vsebino razpisa je odgovorna izključna pristojna evropska institucija, besedilo ne predstavlja programske usmeritve ali zaveze Mestne občine Kranj.

 

Področno sodelovanje na področju športa:

Mestna občina Kranj v želji po večji vključenosti športnih organizacij pri oblikovanju športnih prireditev in večje možnosti delovanja na svoji spletni strani posreduje in objavlja razpise Evropske unije, ki zadevajo evropsko teritoralno sedelovanje. Spletno mesto sprotno posodabljamo. Za vsebino razpisa je odgovorna izključna pristojna evropska institucija, besedilo ne predstavlja programske usmeritve ali zaveze Mestne občine Kranj.

 

Vabimo vas, da na desni strani v izbirniku izberete področje, ki vas zanima.