Izobraževanje in izmenjave

V okviru mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti ter informacijske družbe služba usmerja sodelovanje Mestne občine Kranj v multilateralnih mednarodnih organizacijah in drugih multilateralnih povezavah. Skrbi pa tudi za bilateralno sodelovanje ter usmerja sodelovanje z izobraževlanimi organizacijami na območju mestne občine in tujine.
 

Štipendije za izobraževanje v tujini


Mestna občina Kranj v okviru mednarodnega sodelovanja razpisuje tudi štipendije za izobraževanje v tujini. Podrobnosti razpisa bodo za leto 2018 oziroma šolsko leto 2018/19 znane v mesecu avgustu.

 

Izmenjave


Mestna občina Kranj v okviru mednarodnega sodelovanja ponuja tudi izmenjave izobraževalnim ustanovam.

 

 

Avgust 2016 Carigrad (TR)  Izključno za kulturne NVO

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI?
Katera koli neprofitna organizacija ali javni organ, dejaven na področju izobraževanja, kulture, športa, mladine, turizma , s sedežem v Kranju. Taka organizacija je lahko na primer:

 •     javni organ, pristojen za področje športa, kulture, mladine, turizma ali izobraževanja na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 •     nacionalni olimpijski komite ali nacionalno športno združenje;
 •     športna, kulturna, mladinska, turistična ali izobraževalna organizicija na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni;
 •     nacionalna športna liga;
 •     športno, kulturno, izobraževalno, mladinsko ali turistično društvo;
 •     organizacija ali zveza, ki predstavlja športnike, kulturnike, turistične delavce, mladino ali izobraževalne institucije
 •     organizacija ali zveze, ki predstavljajo strokovnjake in prostovoljce na področju športa, kulture, mladine, turizma ali izobraževanja (na primer trenerje,  itd.);
 •     organizacija, ki predstavlja gibanje ‛šport za vse“;
 •     organizacija, aktivna na področju spodbujanja telesne dejavnosti ali ljubiteljske kulture;
 •     organizacija, ki predstavlja sektor rekreativnih aktivnosti;
 •     organizacija, aktivna na področju izobraževanja, usposabljanja ali mladine.

Pomembno: Posamezniki niso upravičeni do oddaje predlogov projektov v okviru programa, razen tisti, ki se prijavljajo v imenu skupine (vsaj štirih) mladih, ki so aktivni na področju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: neformalna skupina mladih). To je lahko tudi skupina mladih, ki deluje na področju športa, kulture, izobraževanje, mladine ali turizma.


KAKO SE PRIJAVIMO?

Prijavite se lahko z obrazcem na tej povezavi, ki ga je potrebno poslati na elektronski naslov international@kranj.si, pri čem prijava ni pogojena z elektronskim podpisom.