Kulturno sodelovanje

Z mednarodnim kulutrnim sodelovanjem prispevamo k promociji slovenske kulture ter kulture, ki jo ustvarjajo civilne družbe na območju mestne občine Kranj. Poleg tega skrbimo še za priznavanje, spoštovanje in uveljavljanej različnosti, medsebojne strpnosti in sodelovanja. Kulturno sodelovanje je tako lahko obojestransko navdihovanje, zanimanje in medsebojno sožitje dveh narodov.

S promocijo medkulturnega dialoga, doslednim spoštovanjem kulturne mnogoterosti, z vzpodbujanjem mobilnosti umetnikov, umetniških del in zbirk želi prispevati k čim večji pretočnosti zunanje meje Evropske unije ter k dialogu med civilizacijami