Mednarodni dnevi

27. 1. – Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta
1. novembra leta 2005 je Generalna skupščina razglasila 27. januar za svetovni dan spomina na žrtve holokavsta. S tem dejanjem je skupščina zavrnila kakršnokoli zanikanje obstoja holokavsta kot zgodovinskega dogodka. Skupščina je pozvala države članice naj v šolske učne načrte vključijo problematiko holokavsta, s čimer bi se težilo k in svarilo pred izogibanjem holokavsta v prihodnosti. Države, v katerih so bila nekoč koncentracijska taborišča, prisilna delovna taborišča in zapori, so bile poklicane k ohranjanju le teh v spomin ter opomin na holokavst.

20. februar – Svetovni dan socialne pravičnosti
Z letom 2009 se 20. februar praznuje kot svetovni dan socialne pravičnosti. Generalna skupščina je 26. novembra ugotovila, da sta družbeni razvoj in družbena pravičnost nujno potrebna za doseganje in vzdrževanje miru ter varnosti. Vendar prav družbeni razvoj in družbena pravičnost ne moreta biti dosežena brez miru, varnosti ter spoštovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Razsežen in trajen gospodarski razvoj v kontekstu trajnostnega razvoja je nujen za vzdrževanje družbenega razvoja in družbene pravičnosti, vendar resni izzivi ostajajo. To so finančne krize, pomanjkanje varnosti, revščina, izključevanje in neenakost v in med družbami; ter resne ovire nadaljnjemu vključevanju in polnem sodelovanju držav v razvoju ter tistih s tranzitnimi gospodarstvi.


21. februar – Mednarodni dan maternega jezika
Novembra 1999 so na Generalni konferenci Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO) 21. februar razglasili za mednarodni dan maternega jezika. S tem dnem se želi promovirati jezikovno in kulturno raznolikost ter večjezičnost. Jezik je eden izmed najmočnejših orodij za ohranjanje in razvijanje naše materialne in nematerialne dediščine. S promocijo materinih jezikov bomo pripomogli k jezikovni različnosti, k zavedanju o različnih jezikovnih ter kulturnih tradicij po celem svetu.

8. marec – Dan Združenih narodov za pravice žensk in mednarodnega miru
Leta 1977 je Generalna skupščina države članice spodbudila, naj v skladu s svojimi zgodovinskimi na nacionalnimi tradicijami ter navadami, katerikoli dan v letu razglasijo za dan Združenih narodov za pravice žensk in mednarodnega miru. Države so bile pozvane, naj si prizadevajo za ustvarjanje boljših pogojev za izkoreninjenje diskriminacije žensk ter za njihovo boljšo vključitev v družbeni razvoj. Ta poziv se je zgodil takoj po začetku mednarodnega leta ženske (1975) ter OZN desetletja ženske (1976-1985). OZN je začel 8. marec slaviti kot mednarodni dan žena leta 1975.

21. marec – Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji
Vsako leto 21. marec slavimo kot svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji. Na ta dan je leta 1960 policija ubila 69 ljudi na miroljubnem protestu proti apartheidu v Sharpevillu v Južnoafriški republiki. Ob imenovanju 21. marca za svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji leta 1966 je Generalna skupščina pozvala države k večjemu trudu za izkoreninjenje rasne diskriminacije.

25. marec – Mednarodni dan spomina na žrtve suženjstva in transatlantske trgovine s sužnji

Pod vtisom dejstva, da javnost ve zelo malo o 400-letni transatlantski trgovini s sužnji, je Generalna skupščina leta 2007 razglasila 25. marec za mednarodni dan spomina na žrtve suženjstva in transatlantske trgovine s sužnji. Skupščina je generalnega sekretarja pozvala k ustanovitvi izobraževalnega programa, ki bi mobiliziral vzgojne institucije in civilno družbo kar se tiče spomina na transatlantsko trgovino s sužnji in suženjstvo. S tem bi prihodnjim generacijam vcepili v zavest vzroke, posledice in nauke transatlantske trgovine s sužnji ter jih opomnili na nevarnosti rasizma in predsodkov.

2. april – Svetovni dan zavedanja o avtizmu
18. decembra 2007 je Generalna skupščina sprejela resolucijo 62/139, ki razglaša 2. april za svetovni dan zavedanja o avtizmu. Resolucija spodbuja države članice, naj med svojim prebivalstvom povečajo zavedanje o avtizmu ter s tem pripomorejo k zgodnji diagnozi avtizma in čim prejšnje posredovanje pri posamezniku.


4. april – Mednarodni dan zavedanja nevarnosti min in podpori ukrepom odstranjevanja min
Generalna skupščina je 4. april razglasila za mednarodni dan zavedanja nevarnosti min in podpori ukrepom odstranjevanja min. Vsak mesec zaradi sprožitve min umre 2000 ljudi. Določena območja še vedno niso razminirana, zato predstavljajo stalno grožnjo življenju. 80 odstotkov žrtev min je civilistov in kar 25 odstotkov je otrok.


7. april – Svetovni dan zdravja

Generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je bila ustanovljena leta 1948, je 7. april določila za svetovni dan zdravja. Vsako leto se v želji po večjem osveščanju javnosti na ta dan izpostavi določeno temo s področja zdravja.

15. maj – Svetovni dan družine

Leta 1993 je Generalna skupščina razglasila 15. maj za svetovni dan družine. Že leta 1989 je z resolucijo A/RES/44/82 generalna skupščina določila leto 1994 za leto družine, s čimer je hotela povečati zavedanje družbe o družini in družinskih zadevah ter izboljšati zmožnost držav, da bi se družinski problemi reševali z ustreznimi domačimi politikami.

17. maj – Svetovni dan informacijske družbe
27. marca leta 2006 je Generalna skupščina razglasila 17. maj za svetovni dan telekomunikacij. S tem je hotela povečati zavedanje o novih možnostih, ki jih uporaba interneta in drugih informacijskih ter komunikacijskih sredstev lahko prinese družbi in gospodarstvu. To dejanje je sledilo Svetovnemu vrhu na temo informacijske družbe, ki je potekalo od 10-12. 2003 v Ženevi ter od 16-18. novembra 2005 v Tunisu.

21. maj – Svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

Da bi se bolje izkoriščalo potencial kulture kot orodja za povečevanje blaginje, trajnostnega razvoja in globalno sožitje v miru, je Generalna skupščina 20. decembra 2002 razglasila 21. maj za svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. V zaključnih dneh leta kulturne dediščine (2002) je skupščina poudarila pomembno povezavo med zaščito družbene raznolikosti in med civilizacijskim dialogom.

22. maj – Svetovni dan biološke raznolikosti
20. decembra 2000 je Generalna skupščina razglasila 22. maj za svetovni dan biološke raznolikosti. Pred tem so svetovni dan biološke raznolikosti slavili vsako leto 29. decembra, vendar so ga na petem srečanju podpisnice konvencije o biološki raznolikosti zaradi večje opaznosti premaknile na 22. maj.