Razvojno sodelovanje

Razvojno sodelovanje s pobratenimi mesti izvaja Pisarna za podjetja Mestne občine Kranj skupaj s službo pristojno za mednarodno sodelovanje. Razvojno sodelovanje preko evropske kohezijske politike izvaja Služba za evropska sredstva ter Projektna pisarna Mestne občine Kranj.

 

Pretekli evropski projekti:

Za prikaz podatkov kliknite na ime projekta.

 

COBRAMAN Uspešno zaključen.
CLEAR Uspešno zaključen.
OBNOVA ULIC V MESTNEM JEDRU Uspešno zaključen.
EVROPA ZA DRŽAVLJANE (Srbija - Slovenija) Uspešno zaključen.
PANGEA (Italija - Slovenija) Uspešno zaključen.
GORKI 2  
VBK - Čista voda  

 

Celoten arhiv EU projektov:

Projekti, sofinancirani s strani EU in RS, v obdobju 

 

 

Evropski projekti v izvajanju:

 

Seznam se posodablja.