Mednarodno sodelovanje

3. februar, 2016
Vodenje Slovenske gospodarske zveze v Celovcu ob Vrbskem jezeru je prevzela Neža Einspieler

S 1. februarjem 2016 je Neža Einspieler prevzela vodenje Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Neža Einspieler prihaja iz Bilčovsa, je maturirala na Dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu in diplomirala na celovški univerzi. Zadnjih 9 let je živela in delala v Ljubljani, od septembra 2015 je zaposlena v SGZ.

Skladno s programom dela, ki ga je predložila ob prijavi na razpis, je Neža Einspieler predstavila smernice svojega delovanja na mestu direktorice SGZ. Med drugim bo upoštevala in prisluhnila zamislim mladih članov SGZ, velik poudarek bo tudi na izvajanju čezmejnih projektov.  V programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija trenutno pripravljajo tri projekte.

Leta 2015 se je Območna obrtna zbornica Kranj partnersko povezala s Slovensko gospodarsko zvezo, ki si prizadeva za večjo povezanost gospodarskih območjih Kranja in avstrijske Koroške. Mestna občina Kranj z mestom Celovec ob Vrbskem jezeru goji partnerske odnose od leta 1974. Poleg tega pa ima sklenjeno še sodelovanje z mestoma Beljak in Železna Kapla.

Z željami po večjem sodelovanju med mestoma je čestitko novi predsednici poslal tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar.