Mednarodno sodelovanje

7. julij, 2016
Pozivi za letovanje otrok v sklopu mednarodnega sodelovanje Mestne občine Kranj

Mestna občina Kranj je danes na spletni strani objavila tri javne pozive za letovanje otrok in mladostnikov v pobratenih mestih Mestne občine Kranj ter za kulinarično in kulturno predstavitev mesta na prireditvi v Beljaku:

a) Mestna občina Kranj skupaj s pobratenim mestom Herceg Novi objavlja javni poziv s katerim vabi osnovnošolske učence s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju MO Kranj na poletno letovanje v črnogorsko pobrateno mesto. Prijavijo se lahko učenci, ki izpolnjujejo najmanj en podan kriterij.
- Doseganje odličnih rezultatov v osnovnošolskem izobraževanju.
- Doseganje nadpovprečnih rezultatov na regijskih, državnih in mednarodnih osnovnošolskih tekmovanjih ne glede na področje.
- Učenci osnovnih šol, ki še niso bili na jadranski ali kateri drugi obali oziroma morju.

b) Mestna občina Kranj skupaj s pobratenim mestom La Ciotat objavlja javni poziv s katerim vabi dijake in študente s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju MO Kranj na poletno letovanje v francosko pobrateno mesto. Prijavijo se lahko učenci, ki izpolnjujejo najmanj en podan kriterij:
-              Doseganje odličnih rezultatov v srednješolskem, višješolskem, visokošolskem ali univerzitetnem izobraževanju,
-              Doseganje nadpovprečnih rezultatov na regijskih, državnih in mednarodnih osnovnošolskih tekmovanjih ne glede na področje.

c) Mestna občina Kranj poziva kulturna, kmečka, kulinarična in turistična društva, da se prijavijo in sooblikujejo program na množični prireditvi v Beljaku.
Skladno z usmeritvijo organizatorja bo Mestna občina Kranj izbrala društvo oziroma organizacijo, ki bo ponudila:
-              30 minutni nastop na glavnem trgu, v ponedeljek, 1. avgusta 2016.
-              Promocijo kranjske kulinarične ponudbe na stojnicah, v ponedeljek, 1. avgusta 2016.
-              Kratke nastope na ulicah.

 

Pozivi za letovanje otrok v sklopu mednarodnega sodelovanje Mestne občine Kranj

Razpisne datoteke

Poziv za letovanje otrok v mestu La Ciotat (dodaten termin v septembru: 18. do 29. septembra 2016, pogoji in ostale informacije so enake kot v prvem pozivu)