Projekt Clear

Kaj je CLEAR

CLEAR je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa, in vključuje partnerje iz šestih držav. Cilj projekta je izboljšanje dostopnosti do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi ali drugimi ovirami. Namen projekta je nuditi dostopnost vsem ljudem, izboljšati odnos do kulturnih vrednot in omogočiti nove poslovne priložnosti ter posledično kakovostnejše življenje.

 

CLEAR in Mestna občina Kranj

Mestna občina Kranj je ena od partneric, ki je zadolžena za promocijo projekta ter izvedbo študije na področju mestnega jedra Kranja in Slovenije. Bogate izkušnje pri vodenju in koordiniranju evropskih projektov bodo garancija in vodilo za dobro opravljeno delo.

 

CLEAR in Vi

  • Seznanitev s problematiko in ponujanje konkretnih rešitev tako za uporabnike (osebe z ovirami) kot ponudnike (društva, turistični delavci, muzeji, gledališča …).
  • Brezplačne e-delavnice in izobraževanja, kjer se boste s pomočjo ekspertov seznanili o problemih in priložnostih.
  • Pilotni projekt na območju mestnega jedra Kranja, kjer bomo analizirali dostopnost do znamenitosti ter izdelali študijo za izboljšanje s posebnim povdarkom na novih poslovnih priložnostih.
  • Aplikacija za pametne telefone (Smart Phone aplikacija), ki bo omogočala hiter in enostaven vpogled do dostopnosti posamezne kulturne znamenitosti.

 

OSNOVNI PODATKI

Datum pričetka: januar, 2011

Datum konca: oktober, 2013

Vrednost projekta: 150.000,00

Vrednost sofinanciranja: 127.0000,00

Program: Program teritorialnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa

Kontaktna oseba: Ida Bibič; ida.bibic@kranj.si

Uradna spletna stran: http://clear-see.eu