24.3.2011

Informacijska točka na železniški postaji v Kranju - začetek projekta


Mestna občina Kranj je v okviru projekta Cobraman v sodelovanju s Slovenskimi železnicami začela postopek za ureditev manjše površine, ki leži znotraj degradiranega območja železniške postaje Kranj. Gre za območje ob železniških tirih v neposredni bližini železniške postaje Kranj. Izbrano območje bomo uredili (kolesarnica, urbana oprema) in na njem postavili interaktivno informacijsko točko, kjer bodo predstavljeni informacije in rezultati projekta.

Idejne rešitve za ureditev smo pridobili s pomočjo študentov arhitekture Univerze v Ljubljani. Pridobili smo tri različne možne rešitve in skupaj s Slovenskimi železnicami izbrali najbolj primerno. Gre za rešitev študenta Andreja Šelige, ki je po mnenju stroke najbolje umestil objekt v sicer neurejen prostor. Idejna rešitev je podrobneje prikazana na spodnjih slikah. Na podlagi izbrane rešitve bomo izdelali projekt za izvedbo. Sproti vas bomo obveščali o nadaljnjih korakih pri ureditvi območja.

Izbrana idejna rešitev za ureditev območja (vir: Andrej Šeliga):


Celotno gradivo izbrane idejne rešitve je na voljo v zavihku »informacijska točka«.